ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว meunierd / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 184776992

MONTREAL CANADA MARCH 30: Street art Montreal the Jetsons on march 30 2014 in Montreal Canada. Montreal. is the perfect place to walk in the back alleys and abandoned areas, looking for street art. - ภาพ

หุ่นยนต์ หุ่นสมองกล การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี แปรงพ่นสี คนต่างด้าว คนต่างประเทศ ต่างด้าว ต่างประเทศ ที่เป็นคนต่างชาติ มนุษย์จากนอกโลก ฮวน ไม่เป็นโดยธรรมชาติ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ นักบินอวกาศ มนุษย์อวกาศ ภาพพื้นหลัง ด ช ดรุณ บ๋อย พ่อหนู หำ เจ้าหนู เจ้าเด็ก เด็กชาย เด็กผู้ชาย เด็กรุ่น ไอ้หนู ก่ออิฐ ก้อนอิฐ ทำด้วยดินเผา ทำด้วยอิฐ อิฐ ิอิฐ ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ประเทศแคนาดา แคนาดา ภาพล้อ ภาพล้อเลียนบุคคล การ์ตูน ภาพการ์ตูน ภาพตลก วาดการ์ตูน เหมือนการ์ตูน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างสรรค์ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ การสร้างสรรค์ การออกแบบ ดีไซน์ ลวดลาย ลาย ออกแบบ แบบบ้าน กระมอมกระแมม ซกมก ทำให้สกปรก ทำให้เปรอะเปื้อน มอมแมม สกปรก เปื้อน เปื้อนเปรอะ เลอะ เลอะเทอะ โสมม โสโครก ไม่สะอาด คนเชย ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กในเตาไฟ ผู้หญิงที่น่าเกลียด สัตว์ตระกูลสุนัข สุนัข สุวาน หมา ต่างดาว นอกโลก มาจากต่างดาว มาจากนอกโลก มาจากอวกาศ สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก ที่ไม่ได้รับอนุญาต หวงห้าม บั้นท้าย ผลไม้สุกของต้นกุหลาบ สะโพก กระโดดขาเดียว จินตภาพ ตระเว็ด ปฏิมา ปฏิมากร ภาพติดตา ภาพนึกคิด ภาพพจน์ ภาพภายนอก ภาพลักษณ์ ภาพในความคิด สิ่งแทน เจว็ด เลนส์ ซึ่งยุ่งยากใจ ซึ่งยุ่งเหยิง ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก จิตกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนัง บนฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับผนัง เหมือนฝาผนัง กลุ่มเพื่อนบ้าน บริเวณใกล้เคียง ละแวกบ้าน แถวบ้าน หาบ่มิได้ หามิได้ หาไม่ เปล่า ไม่ใช่ ไม่ใช่เช่นนั้น พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน การเคลือบสี ทา ทาสี ป้าย ระบาย ระบายสี ลงสี วาดรูป สีสำหรับทาหรือเขียน สีแต่งหน้า แต้มสี จอด จอดรถ วนอุทยาน สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สวนสาธารณะ หยุด อุทยาน กองกลาง ที่รู้กันโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม สาธารณชน สาธารณะ ส่วนรวม หมู่ชน หลวง การแสดงความโกรธ การแสดงความไม่พอใจ จุดเกิดเหตุ ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ อาการโกรธ ช่องไฟ ที่ว่าง ระยะห่าง วรรค วรรคตอน สุญญากาศ อวกาศ อากาศ อากาศธาตุ เว้นช่วง เว้นช่อง เว้นระยะ เว้นวรรค กระป๋องฉีด การฉีดน้ำ การพ่นน้ำ น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย สเปรย์ เครื่องฉีด การเล่นไล่จับของเด็ก การไล่จับในกีฬาเบสบอล สำนวนหรือประโยค หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า แถบป้ายบอกข้อมูล แถบป้ายราคา ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล ซึ่งกระหึ่ม ซึ่งมีชีวิตชีวา ซึ่งสั่นสะเทือน กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ สาว หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ