ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว T photography / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 173301545

MARTINIQUE - March 12 2011 : farmers harvesting sugarcane by hand in the field, Martinique, Caribbean Sea. Martinique is famous for its premium rum. - ภาพ

ชาวแคริเบียน ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน แคริบเบียน กสิกรรม การกสิกรรม การเกษตร เกษตรกรรม น้ำอ้อย มธุตฤณ มธุรส ต่างประเทศ ต่างแดน มาจากดินแดนอื่น มาจากต่างประเทศ มาจากภูมิภาคอื่น ด้าน ทุ่ง ทุ่งกว้าง ทุ่งข้าว ทุ่งนา ท้องทุ่ง ท้องไร่ นา รับลูก รับลูกบอล ลาน สาขาวิชา สายงาน เก็บลูก แขนง ไร่นา ประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว การเก็บเกี่ยว ฤดูเก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าว เก็บเกี่ยว isle เกาะ มาร์ตินีก กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ร้อน ร้อนชื้น เกี่ยวกับเขตร้อน ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ เกี่ยวกับภูเขาไฟ ภูเขาไฟ จากทิศตะวันตก ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก ซึ่งมาจากทิศตะวันตก ตะวันตก ทางตะวันตก ทิศตะวันตก ทิศประจิม ทิศปัจฉิม ประจิม ประเทศทางตะวันตก ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น ปัจฉิม ไปทางทิศตะวันตก