ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Pajor Pawel / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 721255741

LONDON, UK; 18.04.17: Greenwich park at sunny spring day. Greenwich Park is a former hunting park in Greenwich and one of the largest single green spaces in south-east London - ภาพ

ลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน นักร้องหญิง สีเหลืองสว่าง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ภาพทิวทัศน์ของเมือง ประเทศอังกฤษ อังกฤษ การคลัง การจัดการเงิน การเงิน จัดหางบประมาณให้ จัดหาเงินทุนให้ ไฟแนนซ์ ทางการเงิน เกี่ยวกับการคลัง ถ้วยน้ำ สิ่งที่ทำด้วยแก้ว แก้ว แก้วน้ำ นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน ตำแหน่ง ที่ทำการ ที่ทำงาน ที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน สนง สำนักงาน ห้องทำงาน ออฟฟิศ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม ตึกระฟ้า ตึกสูงมาก อาคารสูง ชะลูด ด้วยท่าทีที่มั่นใจ ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ ด้วยท่าทีสง่างาม มากเกินควร สิ่งของหรืออื่นๆ สูง สูงกว่าปกติ ไม่น่าเป็นไปได้ ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ สูงขึ้นไป หอคอย หอสังเกตการณ์ ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ ขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ ท่า เทียบเรือที่ท่า