ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Dutourdumonde Photography / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 87653653

LONDON - OCTOBER 27: Since October 15, hundreds of Occupy LSX protesters have settled an encampment outside St Paul's cathedral on October 27, 2011 in London, England. LSX stands for London Stock Exchange. - ภาพ

ความอยุติธรรม อยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในทางเศรษฐศาสตร์ ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เสมอภาค อสมการ ครอง ครองอำนาจ มีอำนาจ ยึดกุม ยึดครอง ยุ่งอยู่ อาศัยอยู่ใน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล ระบอบอนาธิปไตย สถานการณ์ที่สับสน อนาธิปไตย คนที่คัดค้าน คนที่ต่อต้าน โบสถ์ที่สำคัญ ที่มีวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับพลเมือง แพ่ง การต่อสู้ การประจันหน้า การปะทะ การเผชิญหน้า งัดข้อ ไม่ลงรอย ความหนาว ความหนาวเย็น ชาเย็น หนาว หวัด อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา เครื่องดื่ม เย็น เย็นชา โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า ไข้หวัด ไม่แยแส กรณีพิพาท กระทบกระทั่ง การผิดใจ ขัดกัน ความขัดแย้ง ความบาดหมาง ความหมองใจ ความไม่ถูกกัน ความไม่ลงรอยกัน ทะเลาะกัน บาดหมาง ไม่ถูกชะตา ไม่ถูกโรคกัน ไม่ลงรอยกัน ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง ช่วงวิกฤต ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน ภาวะวิกฤติ มรสุม วิกฤตการณ์ วิกฤติ วิกฤติการณ์ อุปสรรค กรุน การขาดเรียน ง่ายต่อการหั่น จวก จำเนียน จ้วงแทง ตัด ตัดขาด ถูกบาด ถูกแล่ ทำให้เป็นแผล บั่น บาก บาด ฟัน รอยเฉือน ราน ลดปริมาณลง หั่น เจี๋ยน เชือด เถือ เป็นทางลัด แผลถูกบาด ของสาธิต ของโชว์ สิ่งที่แสดงเป็นตัวอย่าง เดโม่ การประท้วง การสาธิต การเดินขบวน การแสดงให้เห็น สาธิต คนสาธิต คนเดินขบวน ผู้สาธิต ผู้เดินขบวน การตั้งค่ายที่พัก ประเทศอังกฤษ อังกฤษ ทางการเงิน เกี่ยวกับการคลัง การแพร่หลายไปทั่วโลก โลกานุวัตร โลกาภิวัตน์ คณะผู้ปกครอง รัฐบาล การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ ความมักมาก ความละโมบ ความอยากได้ ความโลภ โลภ พระคริสต์เจ้า พระเยซู ลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ การค้าผูกขาด การค้าแบบผูกขาด ระบบผูกขาด ตุลาคม เดือนตุลาคม ซึ่งผ่อนตาม ซึ่งมีระเบียบ ซึ่งยอมตาม ซึ่งโอนอ่อน ร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข สำรวม เงียบสงบ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ต้านไว้ ทักท้วง ประกาศยืนยัน ประท้วง ตกลงมาราวกับห่าฝน ตกลงมาเหมือนฝนเท ฝน ฝนตก ฝนฟ้า ฝนลงเม็ด พรรษ พระพิรุณ พิรุณ วรรษ วรุณ สายฝน ไหลหลั่งราวกับฝน ซึ่งมีฝนตก ซึ่งเปียกฝน การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ ความปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัย สวัสดิภาพ สวัสดี อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ของค้ำประกัน ซึ่งค้ำประกัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันภัย ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งคุ้มกันภัย สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย หลักประกัน เกี่ยวกับการประกัน การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน กระโจม ซึ่งมีลักษณะคล้ายเต็นท์ ซุ้ม พักอยู่ในเต็นท์ เต็นท์ โจม ความเปียกชื้น ชื้น ชื้นแฉะ ชุ่ม ชุ่มไปด้วยน้ำ ซึ่งยังไม่แห้งดี ทำให้ชุ่ม ทำให้เปียก ทำให้แฉะ สภาพอากาศที่ชื้น สภาพอากาศที่มีฝนตก เฉอะแฉะ เปียก เปียกชุ่ม เปียกน้ำ เปียกแฉะ แฉะ โชก ้ชื้น ้เปียก