ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Willy Barton / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1102072631

LONDON- MAY, 2018: Pimlico Road in Belgravia west London- an area of upmarket high street shops including antique sellers, galleries and interior designers - ภาพ

ของเก่า วัตถุโบราณ โบราณวัตถุ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ บูติก ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย ร้านบูติก คนอังกฤษ ชาวอังกฤษ ผู้ดีอังกฤษ กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ การสร้างสรรค์ การออกแบบ ดีไซน์ ลวดลาย ลาย ออกแบบ แบบบ้าน ประเทศอังกฤษ อังกฤษ ของอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ แบบอังกฤษ แห่งประเทศอังกฤษ มีราคา ราคาสูง แพง ทำให้เป็นรูปร่าง ทำให้เป็นลวดลาย รูปแบบที่กำลังนิยม วิธีการที่กำลังนิยม สมัยนิยม สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม แฟชั่น ประดับด้วย ทางเข้าประตูบ้าน ทางเดินมีหลังคา ระเบียงบ้าน ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องแสดงผลงานศิลปะ ห้องแสดงภาพ โบสถ์ คนที่พึ่งตนเอง ซึ่งเป็นอิสระ ซึ่งเป็นเอกราช ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ ซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้น ผู้เป็นเอกราช ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร การออกแบบและตกแต่งภายใน การออกแบบตกแต่งภายใน ลีลาชีวิต วิถีทางการดำเนินชีวิต ของฟุ่มเฟือย ความฟุ่มเฟือย ความภูมิฐาน ความสุรุ่ยสุร่าย ความโก้หรู คุณภาพ ซึ่งมีคุณภาพ ลักษณะ เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง การขายปลีก ขายปลีก ขายย่อย ค้าปลีก ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า นำไปเล่าต่อ เกี่ยวกับการขายปลีก ในราคาขายปลีก ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี จ่ายของ ช้อปปิ้ง ร้าน โรงงานเล็ก โรงฝึกงาน ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว อย่างกลุ่มคนมีรายได้สูง อย่างมีรสนิยมหรูหรา ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง วินเทจ