ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว EQRoy / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 265490951

LONDON, ENGLAND -12 MARCH 2015- Editorial: Painted walls and graffiti art are scattered in the Old Street, Brick Lane and Shoreditch area in East London in the heart of Banglatown. - ภาพ

ลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน ก่ออิฐ ก้อนอิฐ ทำด้วยดินเผา ทำด้วยอิฐ อิฐ ิอิฐ ช่องการจราจร ช่องจราจร ช่องถนน ช่องทางจราจร ช่องทางเดินรถ ช่องเดินรถ ซอกซอย ซอย ตรอก ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง ช่างเขียน ผู้ที่มีทักษะ ผู้มีฝีมือ ศิลปิน มีรสนิยม มีศิลปะ เกี่ยวกับศิลปะ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง คนอังกฤษ ชาวอังกฤษ ผู้ดีอังกฤษ ต้นทุน ที่เป็นส่วนสำคัญ ที่เป็นหลัก ทุน ทุนทรัพย์ ทุนรอน นครหลวง พระนคร ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง เงินทุน เมืองกรุง เมืองหลวง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ซึ่งรวมกันเป็นหมู่ ซึ่งเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกอง ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน ความมีสีสัน คุณภาพที่เด่นชัด คุณภาพเสียง ลักษณะภายนอก ศิลปะการใช้สี สี สีผิว สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว สีผิวที่มีสุขภาพดี สีสันต่างๆ เม็ดสี ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี ใบหน้ามีเลือดฝาด ฉูดฉาด ที่มีชีวิตชีวา ที่มีสีสันสดใส มีชีวิตชีวา มีสีสัน สีจัดจ้าน สีฉูดฉาด คู คูน้ำ ทิ้งไว้ ท่อระบายน้ำ ร่องดิน เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ ประเทศอังกฤษ อังกฤษ ของอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ แบบอังกฤษ แห่งประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ยุโรป ชาวยุโรป ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป เกี่ยวกับยุโรป เกี่ยวกัสหภาพยุโรป การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า การแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้า พูดออกมา รถด่วน รถโดยสารด่วน รถไฟด่วน ระบาย ส่งจดหมายด่วน ส่งไปรษณีย์แบบด่วน อย่างเร็วเป็นพิเศษ เร็วเป็นพิเศษ เอื้อน แสดงออก ไปรษณีย์ นานาชาติ นานาประเทศ ระดับนานาชาติ ระหว่างชาติ ระหว่างประเทศ สากล องค์กรระหว่างประเทศ อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี พระราชอาณาจักร ราชอาณาจักร กรีธา กรีธาทัพ กรีธาพล การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเดินขบวน การเดินสวนสนาม การเดินแถว ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว บังคับให้เดินไป พิธีสวนสนาม มีนาคม สวนสนาม เดินขบวน เดินพาเหรด เดินสวนสนาม เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น เดินแถว เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ เดือนมีนาคม แห่ขบวน ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง การเคลือบสี ทา ทาสี ป้าย ระบายสี ลงสี วาดรูป สีสำหรับทาหรือเขียน สีแต่งหน้า แต้มสี ค้ำยันด้วยเสาเอียง เกี่ยวกับชายฝั่ง กระป๋องฉีด การฉีดน้ำ การพ่นน้ำ น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย สเปรย์ เครื่องฉีด การเล่นไล่จับของเด็ก การไล่จับในกีฬาเบสบอล สำนวนหรือประโยค หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า แถบป้ายบอกข้อมูล แถบป้ายราคา ที่ชัดแจ้ง