Las Vegas, USA, Nevada, July 26, 2017, Sign at the entrance of the city
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Jerome LABOUYRIE / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 706104604

Las Vegas, USA, Nevada, July 26, 2017, Sign at the entrance of the city
กลางคืน คืน คืนวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ค่ำคืน ตกดึก ยามค่ำคืน ยามวิกาล รัชนี รัต รัตติ ราตร วิกาล เวลามืด โต้รุ่ง ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ ทวีปอเมริกา การดึงดูด สิ่งดึงดูดใจ แรงดึงดูดใจ การอับจน ต้นอบเชยเดือน ที่เว้าของเทือกเขา พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้ ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง ม้าสีน้ำตาลแดง อ่าว เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น เสียงหอน ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู กาสิโน บ่อนการพนัน บ่อนคาสิโน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย ทะเลทราย บริเวณแห้งแล้ง ปล่อยวาง พื้นที่แห้งแล้ง ละวาง เกี่ยวกับทะเลทราย ความบันเทิง มหรสพ มโหรสพ สาระบันเทิง เรื่องบันเทิง เรื่องสนุก ทางเข้า ประตูเข้า ปากทาง สิทธิในการเข้า ไม่น่าเป็นไปได้ ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต เมืองของประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา แผ่นป้ายติดประกาศ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม การเต้นระบำเปลื้องผ้า การ์ตูนเรื่องยาว ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว ชิ้นยาว ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง ถอดผ้า ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ ระบำเปลื้องผ้า ระบำแก้ผ้า ริ้ว รีดนมวัวหรือแพะจนหมด รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด ลานสนามบิน เปลือย เปลื้อง เพิก แก้ผ้า แก้ผ้าแก้ผ่อน แถบ แผ่นยาว สัญลักษณ์ เครื่องแสดง การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ พารา ภารา การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง ช่วงปิดภาคการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ช่วงลาพักผ่อน ช่วงลาพักร้อน ลาพัก ลาพักผ่อน ลาพักร้อน ซึ่งยินดี ซึ่งเต็มใจ ต้อนรับ รับรอง รับหน้า รับเสด็จ เป็นที่ชื่นชมยินดี