ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Kathy Hutchins / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 74404414

LAS VEGAS - MAR 31: Jason Momoa in the CinemaCon Convention Awards Gala Press Room at Caesar's Palace on March 31, 2011 in Las Vegas, NV. - ภาพ