หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 41724808

Kids are reading books on the green grass

จองล่วงหน้า บันทึกข้อหา บุ๊ค สมุด สั่งจองล่วงหน้า หนังสือ เขียนใบสั่ง ์งานเขียน คิมหันต์ ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด ฤดูร้อน หน้าร้อน อุสุม เกี่ยวกับฤดูร้อน เดือนร้อน เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน ใช้เวลาในฤดูร้อน เด็กวัยหัดเดิน กลางแจ้ง ที่อยู่กลางแจ้ง ที่แจ้ง ที่โล่ง ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น กลุ่ม กลุ่มก้อน กอง ก๊ก ขันธ์ คณะ คล่ำ ค่าย จับกลุ่ม ชุด ชุมนุม ทวย ฝักฝ่าย ฝูง ฝ่าย พรวน พวก รวมกลุ่ม ราสี หมวด หมู่ ี่รวมกลุ่ม เหล่า ด ช ดรุณ บ๋อย พ่อหนู หำ เจ้าหนู เจ้าเด็ก เด็กชาย เด็กผู้ชาย เด็กรุ่น ไอ้หนู กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย น้องสาวหรือพี่สาว น้องหญิง พี่หญิง ภคินี การมองเห็น การแสดงความรู้สึก จักขุ จักษุ ดวงตา ดวงเนตร ตา นัยนา นัยน์ นัยน์ตา นัยน์เนตร นัยเนตร รูเข็ม หน่วย จอด จอดรถ วนอุทยาน สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สวนสาธารณะ หยุด อุทยาน พี่ชายหรือน้องชาย ภราดร ภราดา ภาดร ภาดา ภาตา ภาติกะ ภาตุ อนุชา น้ำตาล สีน้ำตาล ชื่นบาน ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่องใส มีความสุขและมองโลกในแง่ดี รื่นรมย์ สุขใจ กุมาร คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก คุณหนู บุตร ผู้ไม่รู้ประสีประสา ลูก ลูกเต้า หนูน้อย หน่อ เด็ก เด็กอมมือ ปฐมวัย ระยะต้นๆ วัยต้น วัยเด็ก วัยเด็กเล็ก ซึ่งมีความคิดริเริ่ม ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสร้าง บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม น่ารักน่าชัง น่ารักน่าเอ็นดู น่าเกลียดน่าชัง การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า การแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้า น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า พวกพ้อง มิตรสหาย เพื่อนฝูง เพื่อนพ้อง งดงาม งาม ซึ่งชำนาญ ซึ่งเชี่ยวชาญ ดีงาม ทยา ทายา ธัญ บริสุทธ์ บุญ ภัทร สัต สิ่งดีงาม ฮ้อ เรื่องดีงาม ไม่ปลอม หลาน หลานปู่ ติณชาติ ต้นหญ้า บริเวณที่มีหญ้า ผู้ที่บอกข้อมูล หญ้า กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว กระเษมสานต์ ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ ความสนุกสนาน ความสบาย ความสำราญ ความสุข ความสุขสบาย ความสุขใจ ความหรรษา ความเจริญรุ่งเรือง ความเบิกบานใจ ปราโมช ปราโมทย์ รณ สวัสดิ์ สุข เกษมศานต์ เกษมสันต์ เกษมสำราญ มีความสุข สุขสันต์ คน คนเรา มนุษย์ มนุษย์เรา มานพ เกี่ยวกับคน ซึ่งทำด้วยหนังแพะ หนังลูกแพะ แหง่ ก่าย คลี่ คู่ร่วมสังวาส จัดวางให้เหมาะสม จัดเตรียมโต๊ะอาหาร ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง นำไปแจ้ง ปู พาด วาง วางราก วางลง วางให้เป็นระเบียบ อ้างเหตุผล เกี่ยวกับฆราวาส เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ ไม่มีความรู้พิเศษ ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ใช่พระ กิ่งก้อย ขลุกขลิก จำนวนเล็กน้อย ระยะทางสั้น ระยะเวลาสั้น สักนิด สักนิดสักหน่อย สักหน่อย อายุน้อย อายุน้อยกว่า อีกหน่อย อ่อนกว่า เล็ก เล็กน้อย เอียด แทบจะไม่ ไม่มาก ไม่สำคัญ ไม่เท่าไหร่ การมองดู ดูราวกับว่า มอง มีท่าทาง ยล เครื่องทอผ้า แลดู ให้ความสนใจ ดี ดีเยี่ยม ดีเลิศ นิส นิสัยดี มีมารยาท สวย ภาพบุคคล ภาพเหมือน ซึ่งมองในแง่ดี ทางบวก แง่บวก ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน ซึ่งอ่านหนังสือมามาก ตรวจปรู๊ฟ อ่าน อ่านข้อมูล อ่านหนังสือ อ่านเข้าใจ เข้าใจความหมาย เด็กนักเรียนชาย กระจิดริด กระท้อมกระแท้ม กระแบะมือ ขจิริด ขนาดย่อม จิ๊ด จุกจิก นิด นิดเดียว ยังเด็ก ยังเล็ก ย่อม ย่อมๆ หน่อยเดียว อณู อนุ เพ็จ เล็กมาก เล็กๆน้อยๆ ไม่ใหญ่โต ยิ้ม ยิ้มร่า ยิ้มแฉ่ง ยิ้มแป้น ยิ้มแย้ม รอยยิ้ม คำเรียกผู้ชาย บุตรชาย พระราชโอรส ลูกชาย โอรส คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ ดวงตะวัน ดวงอาทิตย์ ตะวัน ตากแดด ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร ผึ่งแดด ผู้นำแสง พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก พันแสง ภากร ภาณุ ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี รำไพ สุริยง สุริยน สุริยะ สุริยัน สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยนท์ สุริเยศ สุรีย์ อักกะ อาทิตย์ อาภากร ให้ถูกแสงแดด ไถง ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต ช่วงระยะเวลา กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เหน้า แอ คนวัยหนุ่มสาว คนหนุ่มสาว ความเป็นหนุ่มสาว พลังหนุ่มสาว วัยหนุ่มสาว เด็กหนุ่มสาว เยาวชน