รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 77505247

The Ishtar Gate and the Processional Way, Babylon,The Pergamon Museum (German: Pergamonmuseum) is situated on the Museum Island in Berlin, Germany - ภาพ

คนสมัยก่อน คนสมัยโบราณ คนเก่าแก่ คนโบราณ บรรพชน ปรัมปรา ผู้ที่ชรามาก สมัยโบราณ เก่าก่อน เก่าแก่ โบราณ โบร่ำโบราณ ประตูรั้ว ประตูเข้าออก เบอร์ลิน พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ กรีก คนกรีก ชาวกรีก ภาษากรีก เกี่ยวกับกรีก ข้อคัดย่อ ความคิดในทางทฤษฎี คิดในเชิงทฤษฎี ทางทฤษฎี ทางหลักการ ทางหลักวิชา ที่เป็นนามธรรม นามธรรม บทคัดย่อ ลอบเอามา ล้วงเอา สาระสังเขป ซึ่งมีราคาสูงขึ้น มอ กระสวน ต้นแบบ ระบับ ระบิ ระบิล วางแบบ เป็นแบบ แบบตัวอย่าง แบบสำหรับก่อสร้าง แบบเสื้อ โบราณคดี โบราณคดีวิทยา การปลดเปลื้อง คนที่หยาบคาย คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์ ซึ่งเกิดจากสัตว์ ดิรัจฉาน ติรัจฉาน สัตว์ สิงสาราสัตว์ เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา ของเก่า ของเก่าแก่ ของโบราณ คร่ำคร่า ซึ่งทำในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นของโบราณ ทำให้ดูเก่า วัตถุโบราณ ศิลปสมัยโบราณ เก่าคร่ำคร่า ความมีอายุ ความเก่า ความเก่าแก่ ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ก่ออิฐ ก้อนอิฐ ทำด้วยดินเผา ทำด้วยอิฐ อิฐ ิอิฐ ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน คลาสสิก ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ ที่เป็นเพลงคลาสสิค ที่เป็นแบบดั้งเดิม การทำงานศิลปะด้วยมือ งานฝีมือ งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ ทักษะการโกง ทำด้วยมือ ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ การจัดแต่ง การตกแต่ง การประดับ มณฑนะ วิภูษณะ วิภูษา สนิม อลงการ อิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเกียรติยศ เครื่องแต่ง ข้อปลีกย่อย จาระไน ชี้แจงรายละเอียด ทำโดยละเอียด รายละเอียด อธิบายโดยละเอียด เกร็ด เรื่องเบ็ดเตล็ด ทวีปยุโรป ยุโรป งานนิทรรศการ งานแสดง งานแสดงนิทรรศการ นิทรรศการ สิ่งของที่นำมาแสดง การใช้อุปมาอุปมัย ความเปรียบ คิดคำนวน จำนวนเลข ตำแหน่ง ถ้อยคำสำนวนโวหาร บคลิกลักษณะ ฝันถึง รูป รูปคน ร่าง สัณฐาน หุ่น เป็นส่วนสำคัญ เยอรมนี ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ อิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ จินตภาพ ตระเว็ด ปฏิมา ปฏิมากร ภาพติดตา ภาพนึกคิด ภาพพจน์ ภาพภายนอก ภาพลักษณ์ ภาพในความคิด สิ่งแทน เจว็ด เลนส์ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ สัตว์กินนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตกแต่งด้วยกระจกสี ทำจากกระจกสี ทำด้วยโมเสค ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี เทคนิคการสร้างภาพหรือลวดลายด้วยกระจกสี โมเสก เทพนิยายวิทยา ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง จองหอง ซึ่งหยิ่งทะนง ถือตัว ทะนงตัว น่าภาคภูมิใจ ผยอง ภูมิใจในตนเอง ยะโส หยิ่ง หยิ่งผยอง ค่าภาคหลวง ตำแหน่งราชวงศ์ บุคคลในราชวงศ์ ภาพบุคคลในราชวงศ์ ลักษณะของกษัตริย์ สัมปทานจากกษัตริย์ อำนาจของกษัตริย์ เจ้า เจ้านาย งานประติมากรรม ปฏิมากรรม ประติมากรรม รูปสลัก รูปแกะสลัก ก้อนนิ่ว ก้อนหิน ขว้างก้อนหิน ขว้างหินใส่ คว้านเมล็ด ทำด้วยหิน มีสีเทาอ่อน ลับด้วยหิน ศิลา สมอ สีเทาอ่อน หินผา เป็นเครื่องหิน เอาเมล็ดออก แท่นหินเรียงพิมพ์ วินเทจ กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง สีย้อมสีเหลือง สีเหลือง เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์ เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก เหลือง