รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 607164341

Industrial smoke stack of coal power plant - ภาพ

กำลัง ความมีอำนาจ ทำให้ทำงาน ประภาพ พลัง พลังงานกล พลังอำนาจ พิษสง ภาม ฤทธิ์ ฤทธิ์เดช ศักดา ศักดิ ศักดิ์ อานุภาพ อานุภาวะ อำนาจ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ อิทธิ อิทธิพล เดช เดชะ เติมพลัง เพิ่มพลัง เรี่ยว แรง ให้พลังงาน ไอศวรรย์ ก้อนถ่าน จัดหาถ่านหินให้ ถ่านหิน เติมถ่านหินใส่ เผาให้เป็นถ่าน ใส่ถ่าน การเพาะปลูก พืชคาม ลง สิ่งหรือคนหลอกลวง อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เครื่องมือครบชุด เพาะชำ ไม้ อุตสาหกรรม ก่อควัน ควัน ควันบุหรี่ ควันไฟ ดูดควัน ดูดบุหรี่ ดูดยา รม รมควัน ลนควัน สุมควัน สูดควัน สูบ สูบบุหรี่ สูบยา อัด เรอ ไอ ไอระเหย การเดินทางโดยเครื่องบิน ตาก บรรยากาศ ปล่อยให้อากาศเข้า ผึ่ง ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ อากาศ อากาศธาตุ เกี่ยวกับจักรราศี โพยม โพยมัน โพยมาน ชั้นบรรยากาศ บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่ สภาวะอากาศ อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน คาร์บอน ปล่อง ปล่องควัน ปล่องไฟ ดินฟ้าอากาศ ภูมิอากาศ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การปล่อยพลังงาน การปล่อยออกมา การเปล่ง พลังงาน วิชาช่าง วิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สภาพแวดล้อม สิ่งเเวดล้อม สิ่งแวดล้อม การปล่อยควันเสีย การปล่อยไอเสีย ทำให้หมดแรง ทำให้เหนื่อยอ่อน ปล่อยควันเสีย ล่มจม ว่างเปล่า สูญสิ้น หมด หมดสิ้น ใช้หมด ไม่มีเหลือ ไอเสีย ร ง โรงงาน พลุ่งพล่านด้วยความโกรธ พ่นควัน สิ่งที่ระเหยออก ซึ่งอยู่สูง ดำเกิง ภูเขา สูง อุจ อุทาร เกียร์สูง เถิน เนิน เนินสูง โด่ง การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรม เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน การทำให้สกปรก การทำให้เป็นมลพิษ ภาวะมลพิษ มลพิษ มลภาวะเป็นพิษ สภาพเป็นพิษ สภาวะมลพิษ รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง โรงกลั่น โรงน้ำตาล กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส หมอกควัน ปล่องควันสูง ปล่องไฟสูง กองซ้อนกัน กองที่ซ้อนกัน กองฟาง กองสิ่งของที่ซ้อนกันอยู่ กองหญ้า วางตั้งซ้อนกัน หิ้วหนังสือในห้องสมุด สถานี หน่วยที่ตั้งทำการ ตุ๋น ต้มเปื่อย ปล่อยไอ พ่นไอ ละอองน้ำ ไอน้ำ การโบย ทำให้เป็นริ้ว ทำให้เป็นลายทางยาว ลายทาง ลายทางยาว ลายแถบ แถบยศ แถบสี สร้างโครงสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น องค์ประกอบ เค้าโครง แบบสร้าง โครง โครงสร้าง ชะลูด ด้วยท่าทีที่มั่นใจ ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ ด้วยท่าทีสง่างาม มากเกินควร สิ่งของหรืออื่นๆ สูงกว่าปกติ ไม่น่าเป็นไปได้ การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ซึ่งตั้งฉากกับขอบฟ้า ซึ่งตั้งตรง ซึ่งเป็นแนวดิ่ง แนวดิ่ง แนวตั้ง แนวยืน การทำให้อุ่น การสิ้นไป การสูญเปล่า การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ การหมดเปลือง การหมดไป ขยะมูลฝอย ของสกปรก ของเสีย ของโสโครก ความสูญเปล่า ความสูญเสีย ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตรึก ทำให้อ่อนเพลีย ทำให้ไม่สบาย ที่ไม่เป็นที่ต้องการ บริเวณร้าง ผลาญ พื้นที่ที่ถูกทำลาย พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พูดไปโดยเปล่าประโยชน์ มูลฝอย ร่อยหรอ สิ้น สิ้นเปลือง สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หมดเปลืองไป เปลือง เสียเปล่า ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์