Indianapolis - Circa April 2016: Lowe's Home Improvement Warehouse. Lowe's Helps Customers Improve the Places They Call Home III
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Jonathan Weiss / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 406580476

Indianapolis - Circa April 2016: Lowe's Home Improvement Warehouse. Lowe's Helps Customers Improve the Places They Call Home III
การงาน ความหยาบช้า คุณภาพต่ำ ชั้นต่ำ ตำแหน่ง ต่ำ ต่ำกว่าระดับปกติ พร่อง มีคุณค่าอาหารต่ำ รู้สึกไม่สบาย ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว เสียงแผ่ว ในราคาที่ต่ำ ไม่มีเหลือ ไร้พละกำลัง ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก การทำให้ดีขึ้น ขึ้นชื่อ ถวัลย์ พุฒ มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล มีพลังมาก มีอำนาจสูง เขื่อง เติบโตแล้ว เทิ่ง เบิ้ม เป้ง โค่ง โต โต้ง โป้ง โย่ง ใหญ่ ช่างไม้ ทำงานช่างไม้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร ทางการค้า สำหรับนักธุรกิจ เกี่ยวกับการค้า เชิงการค้า เชิงพาณิชย์ เป็นการค้า โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การก่อสร้าง การคิดค้น การตีความ การปลูกสร้าง คำหรือวลีที่ผูกขึ้น งานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง การลดราคา ลดราคา ส่วนลด เครื่องใช้สอย ส่วนอุปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ เครื่องเหล็ก เคหะภัณฑ์ ทวีป ภายในความคิด ภายในจิตใจ ส่วนใน ห้อง อยู่ข้างใน กองเรี่ยราด กองไว้ระเกะระกะ ขยับอย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม ของสัพเพเหระ ตัดไม้ อุ้ยอ้าย เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย เศษของที่ไม่มีประโยชน์ ไม้ขอน ไม้แปรรูป วัตถุที่ซื้อขายกัน วางแผนการขาย ส่งเสริมการขาย การเคลือบสี ทา ทาสี ป้าย ระบาย ระบายสี ลงสี วาดรูป สีสำหรับทาหรือเขียน สีแต่งหน้า แต้มสี การขายปลีก ขายปลีก ขายย่อย ค้าปลีก ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า นำไปเล่าต่อ เกี่ยวกับการขายปลีก ในราคาขายปลีก ช็อปปิ้ง คนที่เป็นเครื่องมือของผู้อื่น ทำงานด้วยเครื่องมือ ลึงค์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ ส่วนใบมีดของเครื่องมือ อวัยวะเพศชาย อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องมือ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องไม้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือทำงาน ให้ครื่องมือ คลังสินค้า คลังเก็บของ เก็บไว้ในโกดัง โกดังสินค้า โรงพัสดุ