ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว chingyunsong / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 541241671

HONG KONG, CHINA - DECEMBER 10, 2016: Apple Store window in Central District. Apple Inc. is an American multinational technology company headquartered in Cupertino, California. - ภาพ

บริษัท แขกผู้มาเยี่ยม กักเก็บ การเก็บกักตุนไว้ จัดเก็บ ตุน ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ร้านขายของ ร้านค้า สิ่งที่กักตุนไว้ ห้าง เก็บกัก เก็บข้อมูล ต้นแอปเปิ้ล ผลแอ๊ปเปิล แอปเปิล แอปเปิ้ล เรือธง เรือสำคัญที่มีผู้บัญชาการทหารของกองทัพเรืออยู่ จีน เมืองจีน นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ ทวีปเอเชีย ทวีปเอเซีย เอเชีย อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง ตรา ตราหน้า ประทับตราสินค้า ประทับยี่ห้อ ประทับเครื่องหมายการค้า หมายหน้า ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน รถ รถเก๋ง จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง ที่สำคัญ ที่เป็นศูนย์กลาง ศูนย์กลาง ส่วนกลาง เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ผู้ใช้ โภคิน โภคี กำหนดอาณาเขต ชุมชนเล็กๆ ตำบล ท้องที่ ประจำตำบล อำเภอ แขวง แบ่งอาณาเขต แบ่งเขตแดน วิชาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม สิ่งหลอกลวง ส่วนหน้าของอาคาร ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง ภาพบูชา รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ เคลื่อนที่ง่าย เคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแปลงง่าย แปรเปลี่ยนเร็ว แปรเปลี่ยนได้ง่าย โมบาย สมุด กลางแจ้ง ที่อยู่กลางแจ้ง ที่แจ้ง ที่โล่ง กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ูโทรศัพท์ โทรศัพท์ การขายปลีก ขายปลีก ขายย่อย ค้าปลีก ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า นำไปเล่าต่อ เกี่ยวกับการขายปลีก ในราคาขายปลีก ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี การจัดจำหน่าย การจำหน่าย จำนวนที่ขายได้ ปริมาณที่ขายได้ โอกาสในการขายสินค้า จ่ายของ ช้อปปิ้ง ร้าน โรงงานเล็ก โรงฝึกงาน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง บัญชร หน้าต่าง หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า