ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว DenisShumov / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 370335686

HO CHI MINH, VIETNAM - JAN 15, 2016: the Vietnamese woman sells cocoes on the street in Hochiminh (Saigon) on the sunset. Saigon is the largest city in Vietnam - ภาพ

พลังของชีวิต กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ประเทศเวียดนาม เวียดนาม นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี ทวีปเอเชีย ทวีปเอเซีย เอเชีย กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน ไม่อยู่เฉย ต้นมะพร้าว มะพร้าว ลูกมะพร้าว เนื้อมะพร้าว ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน ยัดเยียดกัน อัดแอ เบียดเสียดกัน แจจน แจจัน แน่นกัน แออัดยัดเยียด กลุ่มผู้ซื้อ ความต้องการสินค้า จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย ตลาด ตลาดเป้าหมาย ท้องตลาด ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ราคาแลกเปลี่ยน วางตลาด สถานที่ขายของ สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า ออกขาย รถมอเตอร์ไซด์ ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง ข้างนอก ด้านนอก ที่อยู่ข้างนอก ที่อยู่ด้านนอก ที่เป็นไปได้มากที่สุด นอก นอกบ้าน ภายนอก รอบนอก วงนอก กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง ประชากร พลเมือง ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า รถสคูเตอร์ ทักษิณ ทางทิศใต้ ทิศทักษิณ ทิศใต้ ปากใต้ ใต้ การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว พารา ภารา ดั้งเดิม ตัวเต็ม เก่าก่อน เป็นประเพณี แบบดั้งเดิม การขับขี่ยวดยานพาหนะ การจราจร การลักลอบค้า ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย จราจร ลักลอบค้า ขน ขนส่ง บรรทุก บริษัทขนส่ง ลำเลียง ส่งสินค้า การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง ชาวเวียดนาม ญวน ภาษาเวียดนาม เกี่ยวกับเวียดนามหรือชาวเวียดนาม เวียตนาม ต่อสายไฟ พันด้วยลวด พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ ลวด สายโลหะ สายไฟ สายไฟฟ้า เดินสายไฟ