หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 562044043

Hike in Grand Canyon National Park - ภาพ

หุบผา โกรกธาร จัมโบ้ มเหาฬาร อุฬาร เป็นที่เคารพ เอาฬาร โอฬาร โอ่โถง ใหญ่มาก ใหญ่โตมโหฬาร การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การไต่เขา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไต่เขา กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ จอด จอดรถ วนอุทยาน สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สวนสาธารณะ หยุด อุทยาน ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า ดลบันดาล ดลบันดาลใจ ดลใจ บันดาล บันดาลใจ เกิดขึ้นในใจ แดดาล ให้เป็นไป การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว ทวีปอเมริกา ผา หน้าผา เขาหิน การกร่อน การกัด การกัดกร่อน การกัดเซาะ การชะ การสึก การสึกกร่อน การเซาะ ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง การก่อรูป การก่อรูปแบบ ทรงอิทธิพล พระเพลา เพลา คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน การพักผ่อนหย่อนใจ การสนุกสนานเฮฮา การหย่อนใจ การเสพย์สุข ความสนุกสนาน นันทนาการ สันทนาการ กรอบล้อ ขอบล้อ ทำให้มีขอบ ทำให้มีริม การโยก ดนตรีร็อค ทำให้ตกใจ ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี หิน โขดหิน โล้ ไกว ไศล บาทุกา รองเท้า เกือก ชะลูด ด้วยท่าทีที่มั่นใจ ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ ด้วยท่าทีสง่างาม มากเกินควร สิ่งของหรืออื่นๆ สูง สูงกว่าปกติ ไม่น่าเป็นไปได้ การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว เดินทางช้าๆ ผิดจากธรรมดา ผิดปกติ ผิดปรกติ ผิดหูผิดตา เป็นข้อยกเว้น แปลกปลอม แปลกๆ