หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 198926996

High School Students Taking Part In Group Discussion - ภาพ

น ศ นักศึกษา นักเรียน นิสิต นิสิตนักศึกษา ผู้เรียน ศิษย์ ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน ซึ่งอยู่สูง ดำเกิง ภูเขา สูง อุจ อุทาร เกียร์สูง เถิน เนิน เนินสูง โด่ง คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ความเศร้าระทม เกี่ยวกับวัยรุ่น การสนทนา การแลกเปลี่ยนความเห็น ชั้นเรียน ห้องเรียน กลุ่ม กลุ่มก้อน กอง ก๊ก ขันธ์ คณะ คล่ำ ค่าย จับกลุ่ม ชุด ชุมนุม ทวย ฝักฝ่าย ฝูง ฝ่าย พรวน พวก รวมกลุ่ม ราสี หมวด หมู่ ี่รวมกลุ่ม เหล่า การวินิจฉัย การโต้วาที การใช้ดุลยพินิจ คำโต้ คำโต้ตอบ ท่อถ้อย ปะทะคารม อภิปราย โต้วาที ใช้ดุลยพินิจ ครู ครูบาอาจารย์ ครูผู้สอน คุณครู ซินแซ ซินแส ผู้สอน ผู้สั่งสอน พ่อพิมพ์ ศาสก สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้ อ จ อจ อาจารย์ อาจารย์ผู้สอน แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ กล่าวคำ การถกเรื่อง การแสดงปาฐกถา คำพูดนินทา คุย จ้อ ถกเรื่อง พิจารณากันในเรื่อง พูด พูดถึงเรื่อง วิธีการพูด สนทนา สิ่งที่กล่าวถึง สิ่งที่พูดถึง อภิปรายกันในเรื่อง แสดงปาฐกถา จัดแบ่งหมวดหมู่ ชนชั้น ชั้น ที่ดีเยี่ยม ประเภทหรือชนิด ระดับ กวดวิชา ครูพิเศษ ครูรับจ้างสอนพิเศษ ครูสอน สอนพิเศษ ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น รุ่นสาว รุ่นหนุ่ม วัยกำดัด วัยรุ่น เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี เกี่ยวกับคนพูดภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมของคนพวกนี้ เกี่ยวกับประเทศ การอบรม การอบรมสั่งสอน การอบรมเลี้ยงดู คำสอน คำอบรม ที่เป็นผู้สอน ที่ใช้ในการสอน วิชาชีพการสอน สิ่งที่สอน เรื่องที่สอน กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล ชนิดเม็ด ทำให้เป็นแผ่น ยาเม็ดแบน ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย ชาวแอฟริกา เกี่ยวกับแอฟริกา การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น ชั่วโมงเรียน ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ ตัวอย่างสอนใจ บทเรียน บทเรียนในชีวิต สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ส่วนหรือบทในคัมภีร์ กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี การเข้านั่งประจำที่ มีความสุข สุขสันต์ ในร่ม คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่ ด ช ดรุณ บ๋อย พ่อหนู หำ เจ้าหนู เจ้าเด็ก เด็กชาย เด็กผู้ชาย เด็กรุ่น ไอ้หนู คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน การศึกษา การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียน การให้ความรู้ สิกขา กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ตามแนวนอน แนวขนาน แนวยาว แนวระดับ แนวราบ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ คนเก้าคน นว สิ่งของเก้าชิ้น เกี่ยวกับเก้า เก้า เดือนเก้า เลขเก้า การทำมาหากิน การยังชีพ การยึดครอง งานอาชีพ อาชีพ อาชีว อาชีวะ ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล บุรุษ พระองค์ เอกชน ตาดำ นร รูม่านตา ลูกตาดำ เด็กนักเรียน เด็กประถม การยิ้ม การยิ้มแย้ม วัยจ๊าบ วัยโจ๋ หนุ่มสาว ช่วงระยะเวลา