หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1016157697

Group of friends laughing out loud outdoor, sharing good and positive mood. - ภาพ

กลุ่ม กลุ่มก้อน กอง ก๊ก ขันธ์ คณะ คล่ำ ค่าย จับกลุ่ม ชุด ชุมนุม ทวย ฝักฝ่าย ฝูง ฝ่าย พรวน พวก รวมกลุ่ม ราสี หมวด หมู่ ี่รวมกลุ่ม เหล่า คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ความเศร้าระทม เกี่ยวกับวัยรุ่น ยิ้ม ยิ้มร่า ยิ้มแฉ่ง ยิ้มแป้น ยิ้มแย้ม รอยยิ้ม คนวัยหนุ่มสาว คนหนุ่มคนสาว คนหนุ่มสาว ความเป็นหนุ่มสาว พลังหนุ่มสาว วัยหนุ่มสาว หนุ่มสาว เด็กหนุ่มสาว เยาวชน น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า วิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา มีความสุข สุขสันต์ น้องๆ บุตรธิดา ลูกชายลูกสาว ลูกชายลูกหญิง เด็กๆ กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ สาว หนุ่ม หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ คละกัน ที่ปนเปกัน ที่ผสมกัน ข้างต้น ข้างบน ดังกว่าเสียงอื่น ดีเกินกว่า ด้านเหนือ ที่มีอำนาจมากกว่า ยากเกินกว่า ในทิศเหนือ การแข่งขันด้านความเร็ว วิ่งอย่างเร็ว วิ่งแข่ง เชื้อชาติ แข่ง แข่งขัน ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย คณะดนตรี คาดด้วยผ้าแถบ ประดับด้วยสายหรือแถบ ผูกด้วยผ้าแถบ รัดด้วยสายรัด วงดนตรี สายคาด แถบคลื่นความถี่ แถบคลื่นวิทยุ ด ช บ๋อย พ่อหนู หำ เจ้าหนู เจ้าเด็ก เด็กชาย เด็กผู้ชาย เด็กรุ่น ไอ้หนู กล้อง กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายรูป บริษัท แขกผู้มาเยี่ยม กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน กลุ่มเพื่อน ลูกเรือ เป็นลูกเรือ การศึกษา การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียน การให้ความรู้ สิกขา กอด กอดรัด การกอด การกอดรัด การกอดแสดงความรัก การสวมกอด การสวมกอดอย่างรักใคร่ การโอบกอด ตระกอง ตระกองกอด ตะโบม รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง ศลิษา สวมกอด อ้อมกอด อ้อมแขน โลมไล้ โอบ โอบกอด ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ถืออารมณ์เป็นใหญ่ เกี่ยวกับอารมณ์ ข้อแลกเปลี่ยน ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ ปริวรรต ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า ศูนย์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ สิ่งแลกเปลี่ยน แลก แลกเปลี่ยน โทรศัพท์กลาง การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า การแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้า ชั้น ชั้นของตึก ชั้นอาคาร ดล ทำให้งง พื้น พื้นห้อง พื้นเรือน ราคา มิตร สหาย เพื่อน เพื่อนพ้อง เสี่ยว ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน ความเป็นมิตร ความเป็นเพื่อน มิตรภาพ มิตรสัมพันธ์ สันถวไมตรี สัมพันธไมตรี ไมตรี ไมตรีจิตร ขบขัน ความครึกครื้น ความสนุกสนานครื้นเครง ตลก สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน สิ่งบันเทิงใจ ก๊วน พวกมิจฉาชีพ แก๊ง กัญญา ด ญ ดรุณี สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น กกกอด กอดก่าย ก่ายกอด โอบรัด การหัวเราะ ขัน ขำ ทำให้หัวร่อ ทำให้หัวเราะ สรวล สรวลเสเฮฮา สำรวล ส่งเสียงหัวเราะ หัว หัวร่อ หัวเราะ ฮา เรื่องชวนหัว เรื่องน่าขำขัน เสียงขบขัน เสียงหัวเราะ เสียงฮา การดู การเห็น อาโลก กระชาก ดังระงม ดังลั่น ตะหวาด ระเบ็ง ระเม็งเซ็งแซ่ ละเม็ง อย่างกึกก้อง อย่างอึกทึก อย่างเสียงดัง อึงอล อื้ออึง เกรี้ยวกราด เซ็งแซ่ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ ภาพบุคคล ภาพเหมือน ตาดำ นร รูม่านตา ลูกตาดำ เด็กนักเรียน เด็กประถม การคำนึงถึงตัวเอง ความสนใจตัวเอง ความเป็นตัวตน คุณสมบัติของคน ซึ่งมีชนิดเดียวกัน ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน ตัวของตนเอง ตัวฉันเอง ตัวเขาเอง ผลประโยชน์ส่วนตัว ลักษณะของบุคคล ลักษณะนิสัยที่แสดงออก ลักษณะเฉพาะของบุคคล เอกลักษณ์ของบุคคล คมสัน ความเก๋ ความเท่ ความโก้ ความโก้เก๋ ฉลาด ผึ่งผาย สมาร์ต สมาร์ท สะอาดและประณีต เก๋า เจ้าความคิด เจ๋ง เชี่ยวชาญ เปรื่องปราด โก้ น ศ นักศึกษา นักเรียน นิสิต นิสิตนักศึกษา ผู้เรียน ศิษย์ กรุ๊ป กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป จัดทีม ตั้งกลุ่ม ตั้งทีม ทีม สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ วัยจ๊าบ วัยรุ่น วัยโจ๋ ต้นไวโอเล็ต ที่มีสีม่วง สีไวโอเลต ไวโอเลต กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี