รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 637415152

Green Sea Turtle over Seagrass Bed in The Bahamas - ภาพ

บาฮามาส กริว กูรมะ จริว ตริว นกเขาขนาดเล็ก เต่า กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว คลื่นลมในทะเล ชลาลัย รัตนากร เกี่ยวกับทะเล คนที่หยาบคาย คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์ ซึ่งเกิดจากสัตว์ ดิรัจฉาน ติรัจฉาน สัตว์ สิงสาราสัตว์ เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา ซึ่งอาศัยน้ำ ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ ที่เกี่ยวกับทะเล ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ พืชหรือสัตว์น้ำ เกี่ยวกับน้ำ งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู ขวัญตา คนงาม คนสวย ความงดงาม ความงาม ความสวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุด นงคราญ นงพะงา นงราม นวลลออ นวลละออ นวลหง พิศุทธิ์ รุจี รูจี รูปสมบัติ ลักษมี ลาวัณย์ วิภา วิสุทธิ์ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น สิ่งที่สวยงาม ชาวแคริเบียน ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน แคริบเบียน ความมีสีสัน คุณภาพที่เด่นชัด คุณภาพเสียง ลักษณะภายนอก ศิลปะการใช้สี สี สีผิว สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว สีผิวที่มีสุขภาพดี สีสันต่างๆ เม็ดสี ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี ใบหน้ามีเลือดฝาด ฉูดฉาด ที่มีชีวิตชีวา ที่มีสีสันสดใส มีชีวิตชีวา มีสีสัน สีจัดจ้าน สีฉูดฉาด ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม สิ่งเเวดล้อม สิ่งแวดล้อม ชาติ ชีพ ชีวะ ชีวัน ชีวา ชีวิต ชีวิตินทรีย์ ชีวี ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปากท้อง รูปแบบการดำเนินชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ คนเรือ ทะเล ที่พบในทะเล ที่ได้จากทะเล นาวิน พรรคนาวิน มหาชลาลัย เกี่ยวกับการเดินเรือ เกี่ยวกับสัตว์ทะเล เกี่ยวกับเรือเดินทะเล เกี่ยวการพาณิชย์นาวี เรือเดินทะเล ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า ทะเลใหญ่ มหรณพ มหรรณพ มหาสมุทร สมุทร ห้วงน้ำใหญ่ ห้วงมหาสมุทร ห้วงสมุทร อรรณพ ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เสือกคลาน เลื้อยคลาน เสือกคลาน พื้นดินใต้ทะเล คลุมผิว ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล ทำให้มัน ทำให้เกลี้ยงเกลา บริเวณที่ราบแข็ง ปกคลุมผิว ปรากฏบนพื้นผิว ผิว ผิวนอก ผิวภายนอก ผิวหน้า ผิวๆ พื้นดินหรือพื้นน้ำ พื้นผิว พื้นผิวที่เป็นของแข็ง พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ สิ่งที่ปรากฏ หน้า เกี่ยวกับผิวภายนอก เกี่ยวกับพื้นผิว เคลือบผิว เป็นที่ปรากฏ เป็นที่รู้ โฉมภายนอก โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว การวิงเวียน การว่าย การว่ายน้ำ การสับสน การเวียนศีรษะ ตาลาย ว่าย ว่ายน้ำ เวียนศีรษะ แหวกว่าย ร้อน ร้อนชื้น เกี่ยวกับเขตร้อน ซึ่งอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำ อยู่ใต้น้ำ ใต้น้ำ ช่วงปิดภาคการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ช่วงลาพักผ่อน ช่วงลาพักร้อน ลาพัก ลาพักผ่อน ลาพักร้อน ความส่องสว่างของเพชรพลอย ชล ทำให้เปียก ทึก ธาตุน้ำ น้ำ น้ำท่า ผืนน้ำ รด รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ศิรา อัมพุ อาปะ อาสิญจ์ อาโป อุทก แผ่นน้ำ โอก ซึ่งกระตือรือร้น ซึ่งมาจากป่า ซึ่งอยู่ในป่า ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งไม่มีความอดกลั้น ซึ่งไม่ได้จากการเพาะปลูก ดุร้าย เถื่อน ไม่มีอารยธรรม ไม่เชื่อง ชีวิตสัตว์ป่า