ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว RebeccaJaneCall / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 750444742

GLEN ELLEN, CALIFORNIA/ USA - OCT 16, 2017: A man stands in the ruins of his burned home in Glen Ellen. Fires in California have burned over 220,000 acres and destroyed 5700 structures. - ภาพ

กะหมอก การยิงปืนพร้อมๆกัน การรัวปืน ความรู้สึกแรงกล้า ธาตุไฟ อัคคี อัคคีภัย อัคนิ อัคนี เดโช เติมเชื้อเพลิง เพลิง เพลิงไหม้ เลิกจ้าง ไฟ ไฟไหม้ ไล่ออก ไล่ออกจากงาน รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย แคลิฟอร์เนีย ผลที่ตามมา ข่อ สีเถ้าถ่าน สีเทาๆ อังคาร การช่วยเหลือ การอุดหนุน การเจือจาน ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์ ความเกื้อกูล ความเกื้อหนุน ความเจือจุน ความเผื่อแผ่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชุมชน ชุมนุมชน ประชาคม หมู่คน หมู่ชน คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย ปากเหยี่ยวปากกา พิษ พิษภัย ภยันตราย ภัย ภัยอันตราย สถานการณ์อันตราย อันตราย อุปัทวันตราย ซากสลักหักพัง ถอนยวง ทลาย ทำลาย ทำให้พัง ทำให้พินาศ ทำให้สิ้นซาก ผลาญ พร่า ภิท ภินท์ มลาย หัก การทำลาย การแตก ภังคะ ภาวะที่ถูกทำลาย วิธีทำลาย สาเหตุของการทำลาย ความพินาศ ความล่มจม ความวอดวาย ความวินาศ ความวิบัติ ความหายนะ พิบัติ ภัยพินาศ ภัยพิบัติ วิบัติ หายนะ เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ การถ่ายของเสียในร่างกายออก การย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่า การระบายของเสียในร่างกายออก ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต การขาดทุน จำนวนของสิ่งที่เสียหาย สิ่งเสียหาย สูญหาย คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน การสั่งซื้อ คำสั่งซื้อสินค้า จัดเรียง จัดให้เป็นระเบียบ ชี้นิ้ว บัญชาการ สั่ง สั่งจอง สั่งซื้อ สั่งทำ ออกคำสั่ง ใบสั่ง ใบสั่งซื้อสินค้า การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ การฟื้นตัว การฟื้นฟูสภาพ การกลับมารวมกันใหม่ การชุมนุมกัน เรอูนียง ความปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัย สวัสดิภาพ สวัสดี อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุดหนุน อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม การคอย ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย ซึ่งรอคอย