รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 530443579

Galaxy and nebula. Elements of this Image Furnished by NASA

กลุ่มดาวกาแล็กซี กาแล็กซี ช่องไฟ ต่างดาว ที่ว่าง นอกโลก ระยะห่าง วรรค วรรคตอน สุญญากาศ อวกาศ อากาศ อากาศธาตุ เว้นช่วง เว้นช่อง เว้นระยะ เว้นวรรค จักรวาล ประสบการณ์ทั้งมวล สากล สิ่งทั้งมวล เอกภพ โลกทั้งหมด โลกและมนุษยชาติ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง ข้อคัดย่อ ความคิดในทางทฤษฎี คิดในเชิงทฤษฎี ทางทฤษฎี ทางหลักการ ทางหลักวิชา ที่เป็นนามธรรม นามธรรม บทคัดย่อ ลอบเอามา ล้วงเอา สาระสังเขป ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุจี รุม รุมๆ รูจี ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด นาซา นาซ่า องค์การนาซ่า ดวงดารา ดวงดาว ดารา ดาว ดาวเด่น ตัวเด่น นักขัต นักขัตร นำแสดง ดาราศาสตร์ วิชาดาราศาสตร์ กลุ่มดาว ดาวก้อนเส้า ดาวยักษ์ ดาวสตภิสชะ พิมพ์ทอง ภรณี ดาวนพเคราะห์ ดาวพระเคราะห์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ นพเคราะห์ นวเคราะห์ พระเคราะห์ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน นักษัตรวิทยา วิชาดาว โหราศาสตร์ การปะทุ การระเบิด ซึ่งมาจากสรวงสวรรค์ เกี่ยวกับท้องฟ้า เกี่ยวกับสวรรค์ เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ กล้องดูดาว กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทัศน์ เครื่องส่องทางไกล โทรทรรศน์ กลุ่มควัน ก่อให้เกิดปัญหา ก้อนเมฆ ขี้เมฆ ทำให้มืด ปกคลุมด้วยเมฆ ปุยเมฆ มีเมฆมาก ละอองหมอก สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน อัมพุท เกิดปัญหา เมฆ เมฆหมอก เมฆา เมฆินทร์ เมฆี ไอหมอก ความเป็นประกาย คุ คุกรุ่น ผุดผ่อง ระอุ รู้สึกร้อนผ่าว ลุกช่วง ลุกโชติช่วง เปล่งปลั่ง เปล่งรัศมี แสงแวววาว ความไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งมีน้ำนม ซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม ซึ่งมีสีเหมือนน้ำนม ซึ่งใส่นม กลางคืน คืน คืนวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ค่ำคืน ตกดึก ยามค่ำคืน ยามวิกาล รัชนี รัต รัตติ ราตร วิกาล เวลามืด โต้รุ่ง ทางโคจร วงโคจร วิถีโคจร หมุนรอบ เดินทางรอบ เส้นทางโคจร โคจร ชั้นนอก ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง ที่อยู่รอบนอก ส่วนนอก การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ ดวงตะวัน ดวงอาทิตย์ ตะวัน ตากแดด ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร ผึ่งแดด ผู้นำแสง พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก พันแสง ภากร ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี รำไพ สุริยง สุริยน สุริยะ สุริยัน สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยนท์ สุริเยศ สุรีย์ อักกะ อาทิตย์ อาภากร ให้ถูกแสงแดด ไถง กบิล กระบิล มาตรา ระบบ ระบอบ