หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

เลือกขนาด / รูปแบบ
รับภาพนี้ฟรี

ดาวน์โหลดภาพนี้ได้เลยเมื่อทดลองใช้งานฟรี

พร้อมทั้งสิทธิ์เข้าถึงห้องสมุดที่มีภาพมากกว่า 316 ล้านรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสภาพถ่ายสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1293879742

Farmers discussing while walking amidst plants in greenhouse

s

โดย sirtravelalot

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืชคนงานผึ้งงานผู้ทำงานกงการการขายการค้าการพาณิชย์กิจการกิจธุระธุรกิจธุรกิจการค้าธุระวณิชยาวณิชย์หน้าที่หน้าที่การงานการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศขาออกส่งออกกระยาหารภักษาภักษาหารภักษ์ภัตภัตตาหารสิ่งบริโภคอาหารอาหารการกินเครื่องกินการปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจกกลางเมืองคนในครอบครัวชนทวยราษฎร์ประชาประชาชนประชาชนพลเมืองประชาราษฎร์ปวงชนผู้คนพสกราษฎรสมาชิกในครอบครัวหมู่คนหมู่ชนเข้าไปอยู่อาศัยกสิกรรมการกสิกรรมการเกษตรเกษตรกรรมblue collar workercaucasianกระบวนการสื่อสารการติดต่อสื่อสารการสื่อสารการส่งต่อคมนาคมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดงานติดต่อวิธีการติดต่อสื่อสารวิธีการสื่อสารcoworkerการมีความรู้การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกการให้ความรู้พะเลยลักษณะที่มีการศึกษาทิพทิวาวันวารเวลาหนึ่งวันถกถกปัญหาสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นecoผู้รับจ้างลูกจ้างทำกสิกรรมทำการเพาะปลูกทำนาทำไร่ทำไร่ทำนาทำไร่ไถนาที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวฟาร์มไร่กสิกรคนทำนาชาวนาชาวนาชาวไร่ชาวไร่ชาวนาเจ้าของฟาร์มการทำนาการทำฟาร์มขยายขึ้นงอกงอกงามทำให้งอกงามทำให้เจริญเติบโตทำให้เป็นผู้ใหญ่ทำให้โตขึ้นปลูกผลิออกเจริญงอกงามเจริญเติบโตเติบโตเติบใหญ่เพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณเพิ่มพูนแตกหน่อแตกออกโตโตขึ้นการขยายตัวการขยายใหญ่การเจริญเติบโตการเติบโตการเติบใหญ่การเป็นผู้ใหญ่ความงอกงามความเจริญความเจริญงอกงามความเติบโตสิ่งที่งอกขึ้นการเก็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวตามแนวนอนแนวขนานแนวยาวแนวระดับแนวราบในร่มอุตสาหกรรมกระทำด้วยความยากลำบากงานที่ต้องออกแรงงานที่ใช้พละกำลังต่อสู้เพื่อเป้าหมายทำงานหามรุ่งหามค่ำผู้ใช้แรงงานพยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายแรงงานโคลงไปมาใช้เวลาและความพยายามมากลีลาชีวิตวิถีทางการดำเนินชีวิตคนงานชายคำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายคู่นอนชายจัดกำลังคนจัดคนเข้าประจำตำแหน่งชายทหารชายบรรจุคนบุรุษผู้ชายลูกจ้างชายเตรียมกำลังคนคู่มือคู่มือการใช้ซึ่งใช้กำลังกายซึ่งใช้มือทำซึ่งใช้แรงกายซึ่งใช้แรงงานตำราคู่มือหนังสือคู่มือเอกสารแนะนำการทำมาหากินการยังชีพการยึดครองงานอาชีพอาชีพอาชีวอาชีวะซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับสารอินทรีย์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับอวัยวะกลางแจ้งที่อยู่กลางแจ้งที่แจ้งที่โล่งการเพาะปลูกพืชคามลงสิ่งหรือคนหลอกลวงอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดเครื่องมือครบชุดเพาะชำไม้การผลิตปริมาณที่ผลิตได้ผลิตกรรมสิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้smeธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจขนาดเล็กการกระทำร่วมกันการร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะทีมเวิร์กต้นมะเขือเทศมะเขือเทศกลุ่มที่มีจำนวนสองจำนวนสองญิบทวิยี่สองหญิบผักพืชผักซึ่งสามารถเดินได้กานดาคุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิงดอกดั้วนงนุชนฤมลนังนางนารีพนิดาพุ่มพวงมาตุคามมารศรีรมณีลูกผู้หญิงวนิดาสตรีสายสมรสุดาอังคณาอิตถีอิสตรีกะแอกำดัดคนที่มีอายุน้อยคนหนุ่มคนสาวดรุณตะกอระยะแรกเริ่มรุ่นสะกอสาวหนุ่มหนุ่มสาวหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอ่อนวัยเพิ่งเริ่มต้นเยาว์วัยเล็กเหน้าแอ

หมวดหมู่: บุคคลธุรกิจ/การเงิน

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

นายแบบ-นางแบบคนเดียวกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้