หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 727944730

Eyes face beautician freckles teenager portrait with healthy skin and red hair,foxy hair, ginger girl - ภาพ

ผิวหนัง ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว หนัง น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า การนวดหน้า การบำรุงผิวหน้า เกี่ยวกับใบหน้า ขิง ขิงผง ต้นขิง ช่างเสริมสวย ขวัญตา คนงาม คนสวย ความงดงาม ความงาม ความสวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุด นงคราญ นงพะงา นงราม นวลลออ นวลละออ นวลหง พิศุทธิ์ รุจี รูจี รูปสมบัติ ลักษมี ลาวัณย์ วิภา วิสุทธิ์ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น สิ่งที่สวยงาม ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความมีสีสัน คุณภาพที่เด่นชัด คุณภาพเสียง ลักษณะภายนอก ศิลปะการใช้สี สี สีผิว สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว สีผิวที่มีสุขภาพดี สีสันต่างๆ เม็ดสี ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี ใบหน้ามีเลือดฝาด ขนง พระขนง ขนตา การมองเห็น การแสดงความรู้สึก จักขุ จักษุ ดวงตา ดวงเนตร ตา นัยนา นัยน์ นัยน์ตา นัยน์เนตร นัยเนตร รูเข็ม หน่วย สด สดๆ ไม่มีประสบการณ์ กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ขน ผม ผมเผ้า เกศ เกศา เผ้าผม เส้นขน เส้นผม โลมะ โลมา ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การดู การเห็น อาโลก ภาคใหญ่ มหัพภาค ทางธรรมชาติ ีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภาพบุคคล ภาพเหมือน งดงาม งาม จิ้มลิ้ม พริ้งพราย พริ้งเพรา พริ้มเพรา พิไล มโนหร สวย สะสวย อย่างพอควร เก๋ เพา โก้เก๋ ไฉไล ตัวปัญหา ที่ยากจะแก้ไข ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม ปัญหา อุปสรรค เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง ผู้มีผมสีแดง บำรุงผิว การคบค้าสมาคมกัน วัยจ๊าบ วัยรุ่น วัยโจ๋ หนุ่มสาว กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ หนุ่ม หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ