ESSEN, GERMANY - SEPTEMBER 14, 2014: Dunkin' donuts sign. Since its founding, the company has grown to become one of the largest coffee and baked goods chains in the world, with 11,000 restaurants.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว hans engbers / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 244027210

ESSEN, GERMANY - SEPTEMBER 14, 2014: Dunkin' donuts sign. Since its founding, the company has grown to become one of the largest coffee and baked goods chains in the world, with 11,000 restaurants.
ภัตตาคาร ร้านอาหาร เหลา กาแฟ ต้นกาแฟ สีกาแฟ เมล็ดกาแฟ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสินค้า ยี่ห้อสินค้า เครื่องหมายการค้า ใส่เครื่องหมายการค้า ตรา ตราหน้า ประทับตราสินค้า ประทับยี่ห้อ ประทับเครื่องหมายการค้า หมายหน้า กลาง กึ่งกลาง คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง จุดกลาง จุดรวม จุดศูนย์กลาง จุดศูนย์รวม ตรงกลาง ที่รวม ผู้เล่นในแดนกลาง มุ่งความสนใจไปยัง ศูนย์ ศูนย์รวม ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์รวมเซลล์ประสาท สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม ส่วนกลาง อยู่กึ่งกลาง อยู่ตรงกลาง เวที แกนกลาง แหล่งชุมนุม ใจกลาง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ บริษัท แขกผู้มาเยี่ยม ที่ร่วมกัน ที่เกี่ยวกับบริษัท ที่แชร์ร่วมกัน เอสเซิน กระยาหาร ภักษา ภักษาหาร ภักษ์ ภัต ภัตตาหาร สิ่งบริโภค อาหาร อาหารการกิน เครื่องกิน เยอรมนี ความเหมือนกัน เอกลักษณ์ อุตสาหกรรม ของประชาชน ติดปาก ฮิต เกี่ยวกับประชากร เป็นที่นิยม เป็นที่แพร่หลาย แบบทั่วๆไป แบบธรรมดา ได้รับความนิยม การขายปลีก ขายปลีก ขายย่อย ค้าปลีก ซึ่งขายตรงให้กับลูกค้า นำไปเล่าต่อ เกี่ยวกับการขายปลีก ในราคาขายปลีก จ่ายของ ร้าน โรงงานเล็ก โรงฝึกงาน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา