หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 599762690

An elderly man calculates the family budget at night. Trying to find a way out of financial problems. - ภาพ

ตัวปัญหา ที่ยากจะแก้ไข ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม ปัญหา อุปสรรค เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก การเป็นหนี้ ความมีหนี้ จำนวนหนี้สิน บัญชี ภาวะที่เป็นหนี้ ภาวะลูกหนี้ หนี้ หนี้สิน การเน้นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทำให้ตึงเครียด ออกเสียงหนัก เน้นหนัก เน้นเสียงหนัก เสียงหนักเบา เสียงเน้น คนมีอายุ คนสูงวัย คนสูงอายุ วัยทอง สูงวัย ตังค์ สตางค์ สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน เงิน เงินตรา เงินทอง การจ่ายเงิน เงินตอบแทน บิล ปากนก ปากเป็ด ร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ วางบิล อธิบายหรือให้รายละเอียด แจ้งหนี้ ใบสำคัญเก็บเงิน ใบเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบโฆษณา คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล บุรุษ พระองค์ เอกชน ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำรายการบัญชี บ ช บช บัญชีรายรับ รายจ่าย รายการบัญชี กล้อน ล้าน ศรีษะล้าน หัวล้าน หัวโล้น เหม่ง โล้น งบ งบบัญชี งบประมาณ กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน คาดการณ์ว่า คำนวณ คิด คิดบัญชี คิดเงิน คิดเลข เก็บเงิน การหาผลรวม คณนา คณานับ ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล นับ นับจำนวน บรรดาศักดิ์ทางยุโรป พิจารณารวมไปด้วย มีความสำคัญ รวมเข้าไปด้วย การซื้อเชื่อ จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี ฐานะทางการเงิน ยอดคงเหลือในบัญชี ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ ลงบัญชีรายรับ สินเชื่อ หน่วยกิต เครดิต เงินเชื่อ ทำให้ผิดหวัง ทำให้สิ้นหวัง น้อยเนื้อต่ำใจ กระบวนการจัดเอกสาร การเตรียมเอกสาร ตราสาร ยืนยันด้วยเอกสาร สารบรรณ เอกสาร ใช้เอกสารประกอบ ใช้เอกสารยืนยัน ที่ประหยัดกว่า ที่ราคาถูกกว่า สภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย รายการจ่าย รายจ่าย โสหุ้ย การคลัง การจัดการเงิน การเงิน จัดหางบประมาณให้ จัดหาเงินทุนให้ ไฟแนนซ์ ทางการเงิน เกี่ยวกับการคลัง แว่น แว่นตา ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก คนดูในโรงภาพยนตร์ จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ ตัวบ้าน ตัวเรือน บ้านช่อง บ้านช่องห้องหับ มีซ่อนไว้ เรือน เวสน์ เหย้า เหย้าเรือน ให้ที่อยู่ ครัว ครัวไฟ ท้ายครัว ห้องครัว เรือนไฟ ในครัว การให้ยืม สิ่งของ เงินกู้ เงินกู้ยืม เงินที่ให้กู้ ให้กู้ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน กลางคืน คืน คืนวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ค่ำคืน ตกดึก ยามค่ำคืน ยามวิกาล รัชนี รัต รัตติ ราตร วิกาล เวลามืด โต้รุ่ง งานเอกสาร editors essayists บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ ปากกา ลีลาการเขียน สังเวียน สำนวนการเขียน หงส์ตัวเมีย เขียนด้วยปากกา ใส่คอก ใส่เล้า ูโทรศัพท์ กะแผนการ กำหนดแผนการ ผัง ผังงาน มีแผน วางแผนการ วางแผนงาน เขียนแบบแปลน แบบแปลน แบบแผนผัง แปลน แผนการ แผนผังงาน ค่าเช่า รอยขาด รอยฉีก เช่า ให้เช่า มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ ค่าจ้างรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเดือน กอบกู้ ช่วยให้ปลอดภัย สะสมเงิน อดออม ออม ออมอด ออมเงิน เก็บหอมรอมริบ เขียม เข้าพกเข้าห่อ คอขาดบาดตาย ฉกรรจ์ ฉกาจฉกรรจ์ ซีเรียส มหันต์ ร้ายแรง หวะ อุกฉกรรจ์ เครียด เคร่งเครียด ตาราง วางไว้บนโต๊ะ อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก เลื่อนออกไป ใส่ข้อมูลในตาราง การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก จังกอบ จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ภาษี เก็บภาษี เงินภาษี เรียกภาษีจาก เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก ของว่างที่รับประทานเวลาน้ำชา ชา น้ำชา การนึก ความนึกคิด คาดคะเนล่วงหน้า คิดว่า คิดเชื่อมโยง ตริ ตรึก นึกขึ้นมาได้ มองว่า มีความคิดเห็น มุ่งความสนใจไปยัง รู้จักคิด เห็นว่า กะปลกกะเปลี้ย ท้อแท้ มืออ่อนตีนอ่อน ย่อย่น สิ้นหวัง หมดกำลัง หมดหวัง หมดแรง อิดโรย อ่อนเปลี้ย อ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อย ไม่มีแรง จด นิพนธ์ ประพันธ์ ร้อยเรียง ลิขิต หมายไว้ เขียน เขียนหนังสือ เขียนไว้ เพลง เรขา