Drums and songs during the rally in solidarity with Standing Rock and against the Dakota Access Pipe Line. Portland, OR, 9/9/2016.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Diego G Diaz / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 483303880

Drums and songs during the rally in solidarity with Standing Rock and against the Dakota Access Pipe Line. Portland, OR, 9/9/2016.
ดาโกทา การปะทุของอารมณ์ การระเบิดอารมณ์ สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้ สิทธิ์ในการเข้าพบ ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้ ช่องข่าวเฉพาะ ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ วิถีทางส่งสินค้า ส่งผ่านทางท่อ ต้านไว้ ทักท้วง ประกาศยืนยัน ประท้วง น้ำมัน น้ำมันพืช น้ำมันเชื้อเพลิง หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา ที่มีวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับพลเมือง แพ่ง บริษัท แขกผู้มาเยี่ยม การประท้วง การสาธิต การเดินขบวน การแสดงให้เห็น สาธิต สภาพแวดล้อม สิ่งเเวดล้อม สิ่งแวดล้อม ซากดึกดำบรรพ์ ซากพืชซากสัตว์ ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน ซากฟอสซิล พวกเต่าล้านปี ฟอสซิล ซึ่งเป็นอิสระ ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ ทำให้เป็นอิสระ ปลดปล่อย พิโมกข์ ฟรี ว่างเว้น หยุด หลุดพ้น อย่างให้เปล่า อย่างไม่คิดมูลค่า อย่างไม่ต้องเสียเงิน อิสระ เสรี แจกฟรี โดยเสรี ให้ความเป็นไท ให้เป็นอิสระ ให้เสรีภาพ ไท ไม่คิดมูลค่า ไม่มีข้อจำกัด ความอิสระ ความเป็นไท นิพพาน อิสรภาพ อิสระเสรี เสรีภาพ โมกข์ ไทย เชื้อเพลิง เชื้อไฟ เติมน้ำมันเชื้อเพลิง คนอินเดีย คนแขก ชนพื้นเมืองอเมริกัน ชาวอินเดีย ชาวอินเดียนแดง ภาษาอินเดีย อินเดียแดง เกี่ยวกับคนอินเดีย เกี่ยวกับภาษาอินเดียว เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย เกี่ยวกับอินเดีย แขก การชุมนุม การแสดงอย่างเปิดเผย การแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด อาการแสดง การทำให้เคลื่อนที่ คุณแม่ ชนนี พระชนนี มาจากแม่ มาดา มาตา มาตุ มาตุรงค์ มาตุเรศ มารดร มารดา ม่าม้า อัมพา เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นมารดา เป็นแม่ แม่ แม่บุญธรรม คนท้องถิ่น คนพื้นเมือง ชาวพื้นเมือง ตามธรรมชาติ ประจำถิ่น พื้นเมือง เจ้าของประเทศ ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า หาบ่มิได้ หามิได้ หาไม่ เปล่า ไม่ใช่ ไม่ใช่เช่นนั้น ของ แห่ง ใน ซึ่งผ่อนตาม ซึ่งมีระเบียบ ซึ่งยอมตาม ซึ่งโอนอ่อน ร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข สำรวม เงียบสงบ กระด้างกระเดื่อง ซึ่งก่อการกบฏ ขวา ด้านขวา ตรงตามข้อเท็จจริง ถูกกาละเทศะ ถูกต้อง ทางขวา ทำให้ถูกต้อง ฝ่ายขวา พรรคฝ่ายขวา พรรคอนุรักษ์นิยม สิทธิ สิทธิตามกฎหมาย สิทธิประโยชน์ สิทธิมนุษยธรรม สิทธิ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์