รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 390249514

Doctor attentively examines the MRI scan of the patient. - ภาพ

ขมอง มันสมอง สมอง กล่าวชมเชย การกล่าวคำชมเชย การตีกรรเชียง การตีลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟ การลากปากกาหรือขนแปรง การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์ ตีลูกบอล ท่าว่ายน้ำ พายเรือ วิธีการพายเรือ เสียงตีของนาฬิกา การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ การบวม ก้อนเนื้องอก ส่วนที่บวม เนื้องอก จินตภาพ ตระเว็ด ปฏิมา ปฏิมากร ภาพติดตา ภาพนึกคิด ภาพพจน์ ภาพภายนอก ภาพลักษณ์ ภาพในความคิด สิ่งแทน เจว็ด เลนส์ กอดจูบ กอดด้วยความรัก คนที่โปรดปราน ซึ่งพอใจยิ่ง ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นที่โปรดปราน ถือเป็นสัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง มีอารมณ์เสีย ลูบไล้อย่างเอ็นดู สัตว์เลี้ยง สิ่งอันเป็นที่รัก คุณหมอ จีนแส ซินแซ ซินแส ดร ดอกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต น พ นายแพทย์ ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง ผู้รักษา ผู้ได้รับปริญญาเอก หมอ แพทย์ กรกฎ มะเร็ง ราศีกรกฎ ราศีกรกฏ ีกรกฎ เนื้อร้าย โรคมะเร็ง การค้นคว้า การค้นคว้าวิจัย การวิจัย การศึกษาค้นคว้า ค้นคว้า งานค้นคว้า งานค้นคว้าวิจัย งานวิจัย ผลงานวิจัย วิจัย ศึกษาค้นคว้า ศึกษาวิจัย ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องแสกนเนอร์ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ ศัลยแพทย์ หมอผ่าตัด หมอศัลยกรรม การวินิจฉัยโรค การหาสาเหตุ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม รังสีแพทย์ แพทย์รังสีวิทยา กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ คนดูแลเด็ก คนเลี้ยงเด็ก นางพยาบาล ประคบประหงม ผู้ช่วยแพทย์ ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก พยาบาล พี่เลี้ยง ฟูมฟักรักษา เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ พิฬาร วิฬาร วิฬาร์ หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย เฆี่ยนด้วยแส้ เจ้าเหมียว เหมียว แมว แส้หนังที่มีสายหนังอยู่เก้าเส้น การสอบ สภาพร่างกาย สุขภาพ ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด ตัดกัน สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง แตกต่างกัน คน คนเรา มนุษย์ มนุษย์เรา มานพ เกี่ยวกับคน การแพร่กระจายของเนื้อร้าย กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ ทั่วไป ทั่วๆ ไป ธารณะ นายพล พลเอก เสนาบดี ไม่เฉพาะเจาะจง ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง การดับ การดับชีพ การตาย การถึงแก่กรรม การถูกทำลาย การม้วยมรณ์ การสาบสูญ การสิ้นชีวิต การสิ้นสุด การสิ้นใจ การเสียชีวิต กาลกิริยา ความตาย ฆาต มรณกรรม มฤตยู อนิจกรรม อสัญกรรม อายุกษัย อาสัญ ถุงพระหัตถ์ ถุงมือ ถุงสวมมือ นวม นวมชกมวย สวมถุงมือ พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก อาทาน ข้อชี้ชัด ข้อบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ เครื่องชี้นำ เครื่องบอก เครื่องบ่งชี้ เครื่องบ่งบอก ของชาวพื้นเมือง ท้องถิ่น ประจำถิ่น ประจำท้องถิ่น พื้นถิ่น พื้นบ้าน ภูธร 3 มีผลเฉพาะที่ในร่างกาย มีผลเฉพาะแห่ง ลักษณะพิเศษของเฉพาะท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น เจ้าถิ่น เฉพาะถิ่น เฉพาะท้องถิ่น แห่งท้องถิ่น การดู การเห็น อาโลก การทำมาหากิน การยังชีพ การยึดครอง งานอาชีพ อาชีพ อาชีว อาชีวะ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย อายุรเวช อายุรแพทย์ เวช ไวทย์ อนุภาคของอิเล็กตรอน โพซิตรอน ผู้ฝึกหัด รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง การใคร่ครวญอย่างละเอียด หูฟังของแพทย์ กลุ่มผู้สำรวจ การตรวจสอบ การรังวัดปักเขต คณะสำรวจ ค้นหา ตรวจ ตรวจค้น ตรวจหา ทำแผนที่ ทีมสำรวจ ผลการประมวล ผลการสำรวจ รังวัดปักเขต สำรวจ สำรวจหา หาข้อมูล คล้อง ทัด นุ่ง สวม สวมใส่ เผยสีหน้า เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า แสดงสีหน้า กระทำการ การงาน การทำงาน กิจการงาน ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งานการ ชิ้นงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน ดำเนินกิจการ ทำ ทำการ ทำการทำงาน ทำงาน ทำงานทำการ ทำงานได้ ทำให้ทำงานได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ทำให้ใช้การได้ บริหาร ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ประกอบการงาน ภารกิจ หน้าที่ เดิน เป็นผลสำเร็จ เวลางาน แรงงาน คนงาน ผึ้งงาน ผู้ทำงาน