รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 53888593

Deforestation in Carpathian Mountains - ภาพ

ตัดไม้ทำลายป่า กรุน การขาดเรียน ง่ายต่อการหั่น จวก จำเนียน จ้วงแทง ตัด ตัดขาด ถูกบาด ถูกแล่ ทำให้เป็นแผล บั่น บาก บาด ฟัน รอยเฉือน ราน ลดปริมาณลง หั่น เจี๋ยน เชือด เถือ เป็นทางลัด แผลถูกบาด ถิ่น ถิ่นที่ ที่ทาง ที่อยู่ ท้องที่ บริเวณ พท พื้นที่ ย่าน เขต เขตพื้นที่ แถบ แถวๆ กระจะ กลายเป็นชัดเจน ก่นสร้าง คมชัด ชัด ชัดแจ๋ว ทำให้ชัดเจน ทำให้สะอาด ที่รับรู้ได้ดี ที่เข้าใจง่าย ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก บริสุทธิ์ ปลอดโปร่ง ผุดผ่อง สุวิมล หมดจด อย่างทั้งหมด เคลียร์ เคลียร์ริ่งเช็ค แจ่มชัด แจ้งชัด แจ๋ว แน่ชัด แผ้ว โปร่ง โล่ง โล่งแจ้ง โล่งโจ้ง ใส ป่า ป่าดง ป่าดงพงพี ป่าไม้ ผืนป่า พงไพร พนา พนาเวศ วนาลัย อรัญ อรัญญิก ไพร ไพรวัน ไพรศรี กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา ประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย ซึ่งขาดตอน ซึ่งไม่ติดต่อกัน ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์ ความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล ระดับความสูง ระดับหรือตำแหน่ง การตัด การฟัน การสับ ตัดเป็นชิ้น ผ่า สับ หวดอย่างแรง หั่นเป็นชิ้นๆ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เคลื่อนไหวโดยทันทีทันใด เฉาะ อวัยวะเพศชาย น่ารักน่าชัง น่ารักน่าเอ็นดู น่าเกลียดน่าชัง การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้หมดหวัง ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง ล้างผลาญ แหลกลาญ โหมกระหน่ำ การทำให้เสียหายอย่างรุนแรง ดอน ที่ราบสูง บริเวณที่ราบสูง บริเวณที่สูง เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบริเวณที่สูง เขตภูเขา เขาเตี้ยๆ เนิน เนินเขา ขอน ขอนไม้ คณิตศาสตร์ลอการิทึม จดบันทึก ซุง ตัดไม้ ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ ท่อนซุง ท่อนไม้ บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน เครื่องมือวัดความเร็วของเรือ เดินเรือหรือเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว เลื่อยไม้เป็นท่อน แผ่นไม้ โค่นต้นไม้ ได้ข้อมูลจากการบันทึก ได้รับความน่าเชื่อถือจากการสะสมชั่วโมงทำงานในเรือหรือเครื่องบิน ไม้ ไม้ซุง ผลู มรรค มรรคา มารค มุข รถยา รัถยา วิถี สาย คุ้ยดินด้วยจมูก งอกราก มีกำเนิดจาก มีพื้นฐานจาก รากพืช รากฟัน รากศัพท์ รากเหง้า รากใต้ดิน รากในคณิตศาสตร์ รูท ส่งเสียงเชียร์ หยั่งราก หางไหล เค้าศัพท์ แง่ง ไหล กำหนดเส้นทาง วางเส้นทาง เส้นทาง จุ้ม ชัน ซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที ลาดชัน สูงชัน ค้นหา ตามตัว ตามรอย ตามล่า ติดตาม รอย ร่องรอย ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้ ส่งหมายเรียก ออกหมายเรียก เดินอย่างช้าๆ แกะรอย ค่าคบไม้ ต้นภังคี ต้นหมากรากไม้ ต้นไม้ใบหญ้า พรรณไม้ พฤกษชาติ พฤกษา พฤกษ์ ภังคี รุกขชาติ รุกข์ เจตภังคี เฌอ แผนผังรูปต้นไม้ แมก ไม้ต้น ไม้ใหญ่ ไล่ขึ้นต้นไม้ งวง งวงช้าง ลำ ลำต้น หีบใส่ของ หีบใส่ของขนาดใหญ่ ดงไม้ ทำจากไม้ ทำด้วยไม้ พงไม้ พื้นที่ป่า ลำเนาไพร หมู่ไม้ เนื้อไม้ แก่นไม้ แนวป่า แมกไม้ ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้