หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

เลือกขนาด / รูปแบบ
รับภาพนี้ฟรี

ดาวน์โหลดภาพนี้ได้เลยเมื่อทดลองใช้งานฟรี

พร้อมทั้งสิทธิ์เข้าถึงห้องสมุดที่มีภาพมากกว่า 316 ล้านรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสภาพถ่ายสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1284021568

Creative business colleagues using adhesive notes during brainstorming session in office

s

โดย sirtravelalot

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดไว้จดจำไว้ตราตัวโน้ตบันทึกพึงระวังพึงสังเกตหมายเหตุเขบ็ตเครื่องหมายดนตรีโน้ตโน้ตดนตรีโน้ตเพลงนักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรีหลังได้รับปริญญาแล้วซึ่งมีความคิดริเริ่มซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถสร้างบุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่มกลยุทธ์กลวิธีกุศโลบายยุทธศาสตร์ระแคะวิชาการรบวิธีการวิธีพลิกแพลงแต้มกงการการขายการค้าการพาณิชย์กิจการกิจธุระธุรกิจธุรกิจการค้าธุระวณิชยาวณิชย์หน้าที่หน้าที่การงานการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนการหาความรู้การเรียนการให้ความรู้สิกขาคนงานชายคำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายคู่นอนชายจัดกำลังคนจัดคนเข้าประจำตำแหน่งชายทหารชายบรรจุคนบุรุษผู้ชายลูกจ้างชายเตรียมกำลังคนตำแหน่งที่ทำการที่ทำงานที่ประกอบการสถานที่ทำงานสนงสำนักงานห้องทำงานออฟฟิศน ศนักศึกษานักเรียนนิสิตนิสิตนักศึกษาผู้เรียนศิษย์ซึ่งติดแน่นสิ่งที่ทำให้ติดอยู่ได้คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัยผู้ที่บรรลุนิติภาวะผู้หลักผู้ใหญ่พุฒลามกอนาจารสำหรับผู้ใหญ่โตเต็มที่โตเต็มวัยการระดมความคิดการระดมความคิดเห็นการระดมความเห็นการระดมสมองนักธุรกิจนักธุรกิจชายพาณิชนักธุรกิจหญิงหญิงนักธุรกิจcaucasianผู้ร่วมงานสหายร่วมงานเพื่อนผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานวิทยาลัยโรงเรียนเฉพาะสาขาวิชาจุดหมายปลายทางที่หมายปลายทางสุดทางจตุจตุรจัตวาจัตุจำนวนสี่สี่ถ้วยน้ำสิ่งที่ทำด้วยแก้วแก้วแก้วน้ำกลุ่มกลุ่มก้อนกองก๊กขันธ์คณะคล่ำค่ายจับกลุ่มชุดชุมนุมทวยฝักฝ่ายฝูงฝ่ายพรวนพวกรวมกลุ่มราสีหมวดหมู่ี่รวมกลุ่มเหล่าตามแนวนอนแนวขนานแนวยาวแนวระดับแนวราบในร่มกลุ่มผู้เชี่ยวชาญmidคั่นสีสลับสีการทำมาหากินการยังชีพการยึดครองงานอาชีพอาชีพอาชีวอาชีวะกลางเมืองคนในครอบครัวชนทวยราษฎร์ประชาประชาชนประชาชนพลเมืองประชาราษฎร์ปวงชนผู้คนพสกราษฎรสมาชิกในครอบครัวหมู่คนหมู่ชนเข้าไปอยู่อาศัยกะแผนการกำหนดแผนการผังผังงานมีแผนวางแผนการวางแผนงานเขียนแบบแปลนแบบแปลนแบบแผนผังแปลนแผนการแผนผังงานสิ่งช่วยเตือนความจำstartupคันคาตรังติดติดอยู่ปักปิดแปะวางแปะแหมะไม้เรียวการเรียนหนังสือการเล่าเรียนพิทยาคมรายงานการค้นคว้ารายงานการศึกษาร่ำเรียนศึกษาศึกษาเล่าเรียนห้องค้นคว้าห้องศึกษาเล่าเรียนห้องเขียนหนังสือเรียนรู้เรียนหนังสือเล่าเรียนกรุ๊ปกลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกันกลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไปขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไปจัดทีมตั้งกลุ่มตั้งทีมทีมสัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะการกระทำร่วมกันการร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะทีมเวิร์กมหาวิทยาลัยกำแพงฉากตั้งกำแพงล้อมรอบผนังฝาผนังฝาห้องฝาเรือนภิตติล้อมรอบด้วยกำแพงสร้างกำแพงล้อมรอบสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้วเครื่องกั้นเครื่องกีดดั้นเครื่องขวางกั้นเครื่องล้อมเทียงแบ่งพื้นที่ด้วยกำแพงกานดาคุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิงดอกดั้วนงนุชนฤมลนังนางนารีพนิดาพุ่มพวงมาตุคามมารศรีรมณีลูกผู้หญิงวนิดาสตรีสายสมรสุดาอังคณาอิตถีอิสตรีกะแอกำดัดคนที่มีอายุน้อยคนหนุ่มคนสาวดรุณตะกอระยะแรกเริ่มรุ่นสะกอสาวหนุ่มหนุ่มสาวหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอ่อนวัยเพิ่งเริ่มต้นเยาว์วัยเล็กเหน้าแอ

หมวดหมู่: บุคคลธุรกิจ/การเงิน

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

นายแบบ-นางแบบคนเดียวกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้