รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1037173906

The cows and herdsmen's huts on the Big Pasture Plateau in Slovenia in the Kamnik Savinja Alps northeast of Kamnik, Slovenia. - ภาพ

สโลวีเนีย กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้ ทำให้ตื่นตระหนก วัว วัวตัวเมีย วัวเพศเมีย แม่วัว โค ทำกสิกรรม ทำการเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ทำไร่ทำนา ทำไร่ไถนา ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ฟาร์ม ไร่ ฉากบนเวที ทัศนียภาพ ทิวภาพ กสิกรรม การกสิกรรม การเกษตร เกษตรกรรม ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์ คนที่หยาบคาย คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์ ซึ่งเกิดจากสัตว์ ดิรัจฉาน ติรัจฉาน สัตว์ สิงสาราสัตว์ เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ชนบท ทวีปยุโรป ยุโรป การทำนา การทำฟาร์ม ด้าน ทุ่ง ทุ่งกว้าง ทุ่งข้าว ทุ่งนา ท้องทุ่ง ท้องไร่ นา รับลูก รับลูกบอล ลาน สาขาวิชา สายงาน เก็บลูก แขนง ไร่นา ติณชาติ ต้นหญ้า บริเวณที่มีหญ้า ผู้ที่บอกข้อมูล หญ้า กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว กวาดต้อน คนต้อนฝูงสัตว์ คนเลี้ยงสัตว์ ต้อน ฝูงสัตว์ ไล่ เขาเตี้ยๆ เนิน เนินเขา ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า ปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้า ของชนบท บ้านนอก บ้านนอกคอกนา เกี่ยวกับการทำเรือกสวนไร่นา เกี่ยวกับการเกษตร เกี่ยวกับชนบท เกี่ยวกับบ้านนอก เกี่ยวกับไร่นา ในชนบท กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม คิมหันต์ ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด ฤดูร้อน หน้าร้อน อุสุม เกี่ยวกับฤดูร้อน เดือนร้อน เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน ใช้เวลาในฤดูร้อน การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ