รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 612777398

Class room - ภาพ

ชั้นเรียน ห้องเรียน ทำให้ว่างเปล่า ทิ้งหมด ที่ไม่จริงใจ ที่ไม่มีความหมาย ว่าง ว่างเปล่า ว่างๆ เปล่า เปล่าๆ เอา ของ ออกให้หมด จัดแบ่งหมวดหมู่ ชนชั้น ชั้น ที่ดีเยี่ยม ประเภทหรือชนิด ระดับ คนที่อยู่ในห้อง ห้อง ดำรงตำแหน่งประธาน ตำแหน่งประธาน ตำแหน่งศาสตราจารย์ ทำหน้าที่ในฐานะประธาน นั่งเก้าอี้ เก้าอี้ เก้าอี้นั่ง เก้าอี้พนัก กระดานดำ กระดาน ที่ประกาศ บอร์ด แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้กระดาน ไม้แผ่น น้ำตาล สีน้ำตาล เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน การศึกษา การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียน การให้ความรู้ สิกขา ชั้นของตึก ชั้นอาคาร ดล ทำให้งง พื้น พื้นห้อง พื้นเรือน ราคา เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องประดับบ้าน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ข้างใน ชั้นใน ด้านใน ถูกจำคุก คำไม่เป็นทางการ ภายใน ภายในร่ม ลักษณะภายใน ส่วนใน ในคุก ในส่วนลึก ทวีป ภายในความคิด ภายในจิตใจ อยู่ข้างใน ความตรัสรู้ ความรู้ ความรู้แจ้ง พิทย พิทยา ภูมิ ภูมิรู้ วิชชา วิชาความรู้ วิทยา ท่องหนังสือ เรียน การบรรยาย คำบรรยาย ปาฐกถา การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น ชั่วโมงเรียน ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ ตัวอย่างสอนใจ บทเรียน บทเรียนในชีวิต สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ส่วนหรือบทในคัมภีร์ ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุจี รุม รุมๆ รูจี ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด ไม่มีผู้ใด ไม่มีใคร ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน ก้นกางเกง จัดให้นั่ง จุที่นั่ง ที่นั่ง ที่ประทับ มีที่นั่ง ศูนย์กลางอำนาจ ศูนย์รวมอำนาจ อาสนะ อาสน์ แท่นพัก สัมมนา การเรียนหนังสือ การเล่าเรียน พิทยาคม รายงานการค้นคว้า รายงานการศึกษา ร่ำเรียน ศึกษา ศึกษาเล่าเรียน ห้องค้นคว้า ห้องศึกษาเล่าเรียน ห้องเขียนหนังสือ เรียนรู้ เรียนหนังสือ เล่าเรียน ตาราง วางไว้บนโต๊ะ อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก เลื่อนออกไป ใส่ข้อมูลในตาราง การฝึก การฝึกซ้อม การฝึกฝน การฝึกหัด การฝึกอบรม การอบรม เกี่ยวกับการฝึก ดงไม้ ทำจากไม้ ทำด้วยไม้ พงไม้ พื้นที่ป่า ลำเนาไพร หมู่ไม้ เนื้อไม้ แก่นไม้ แนวป่า แมกไม้ ไม้ ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้