รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 320757935

The City of London Cityscape at Sunrise with early Morning Mist from Hampstead Heath. Buildings include the Shard, Gherkin 30 St Mary Axe, St Pauls, Lloyds Building, Stock Exchange and Walkie Talkie. - ภาพ

ลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า ตอนเช้า ยามเช้า ระยะแรกเริ่ม รุ่งเช้า รุ่งแจ้ง อรุณรุ่ง เกี่ยวกับเวลาเช้า เช้า เวลาเช้า การเริ่มขึ้น การเริ่มปรากฏขึ้น ประฮาม ฟ้าสาง ย่ำรุ่ง รุ่งสาง รุ่งอรุณ สาง อรุณ อรุโณทัย อุษา เช้าตรู่ เช้ามืด เบิกอรุณ เพรางาย เวลาย่ำรุ่ง เวลารุ่งสาง แสงทอง แสงรุ่งอรุณ แสงอรุณ แสงเงินแสงทอง ใกล้รุ่ง ไก่โห่ ถูกบดบังด้วยหมอก ถูกปกคลุมด้วยหมอก ทำให้เป็นฝ้า ทำให้เลือนลาง สิ่งที่คล้ายหมอก สิ่งที่ทำให้มืดมน สิ่งที่ทำให้เคลือบแคลง สิ่งบดบังความเข้าใจ หมอกลง ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี พระราชอาณาจักร ราชอาณาจักร ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ซึ่งมีหมอก ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก ฝ้ามัว ประเทศอังกฤษ อังกฤษ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม ตอนรุ่งเช้า ตะวันขึ้น บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น ยามรุ่งอรุณ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงอรุโณทัย แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ เกี่ยวกับบรรยากาศ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ภาพทิวทัศน์ของเมือง ทวีปยุโรป ยุโรป พยับแดด สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด เงาแดด ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุจี รุม รุมๆ รูจี ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด ซึ่งมีหมอกลง ที่ปกคลุมด้วยหมอก ผิวด้านนอกของหลังคา ตึกระฟ้า ตึกสูงมาก อาคารสูง การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ สูงขึ้นไป หอคอย หอสังเกตการณ์ ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง