CINCINNATI, OHIO, USA - JUNE 27, 2016: Hillary Clinton with a pensive expression speaks at a campaign event at the Museum Center during a joint appearance with Senator Elizabeth Warren.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Evan El-Amin / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 458090440

CINCINNATI, OHIO, USA - JUNE 27, 2016: Hillary Clinton with a pensive expression speaks at a campaign event at the Museum Center during a joint appearance with Senator Elizabeth Warren.
คลินตัน ฮิลลารี คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา การเลือกตั้ง การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง วุฒิสมาชิก ส ว สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาสูง กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การต่อสู้ การรณรงค์ การรบ การหาเสียง การหาเสียงของพรรคการเมือง ณรงค์ รณรงค์ รณรงค์หาเสียง ศึก หาเสียง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลาง กึ่งกลาง คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง จุดกลาง จุดรวม จุดศูนย์กลาง จุดศูนย์รวม ตรงกลาง ที่รวม ผู้เล่นในแดนกลาง มุ่งความสนใจไปยัง ศูนย์ ศูนย์รวม ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์รวมเซลล์ประสาท สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม ส่วนกลาง อยู่กึ่งกลาง อยู่ตรงกลาง เวที แกนกลาง แหล่งชุมนุม ใจกลาง ซินซินแนติ การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า การแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้า ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง การแสดงท่าทาง ทำมือทำไม้ แสดงอิริยาบถ การอัด ส่งผลกระทบ กระดาษหุ้มหนังสือ กระดาษห่อหนังสือ เสื้อชั้นนอก แจ็คเก็ต มิถุนายน เดือนมิถุนายน พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับประธานาธิบดี ตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ระดับสูง เลขา เลขานุการ เลขานุการิณี โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ วุฒิสภา สภาบริหารมหาวิทยาลัย สภาสูงสุดของโรมัน ห้องสภาสูง อาคารสภาสูง มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ การขอแต่งงาน การฟ้องร้องคดี ชุด ชุดเสื้อผ้า ชุดไพ่สำรับเดียวกัน ทำให้เหมาะกับ ทำให้เหมาะสม สำรับ สูท สูทสากล เข้าที่ เข้าที่เข้าทาง เรียบร้อย เสื้อผ้า เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน เหมาะกับ เหมาะสมกัน กัน ด้วยกัน ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง พร้อมกับคนอื่น อย่างต่อเนื่องกัน อย่างสัมพันธ์กัน อย่างเชื่อมโยงกัน อย่างเห็นพ้องร่วมกัน อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ เข้าด้วยกัน แต่งงานกัน โดยพร้อมเพรียง