ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Marie Kanger Born / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1126939079

CHICAGO, ILLINOIS USA - JUNE 30, 2018: Demonstrators at the Families Belong Together rally protest the plight of migrant children separated from their families at the border. - ภาพ

ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง ชิคาโก เมืองชิคาโก กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รวมกลุ่ม รุม หมู่คน หมู่ชน ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง การกระทำที่ทารุณ การกระทำที่โหดร้าย ความดุร้าย ความอำมหิต ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ การปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย ระบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ลัทธิประชาธิปไตย การประท้วง การสาธิต การเดินขบวน การแสดงให้เห็น สาธิต ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ความอิสระ ความเป็นไท นิพพาน อิสรภาพ อิสระเสรี เสรี เสรีภาพ โมกข์ ไทย สิทธิเสรีภาพในการพูด อิสระในการพูด เสรีภาพในการพูด คนทั่วไป ความเป็นคน ความเป็นมนุษย์ คุณธรรมของมนุษย์ มนุษยธรรม การย้ายไปตั้งรกรากใหม่ การผิดทำนองคลองธรรม การผิดศีลธรรม ความอยุติธรรม อยุติธรรม กรีธา กรีธาทัพ กรีธาพล การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเดินสวนสนาม การเดินแถว ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว บังคับให้เดินไป พิธีสวนสนาม มีนาคม สวนสนาม เดินขบวน เดินพาเหรด เดินสวนสนาม เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น เดินแถว เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ เดือนมีนาคม แห่ขบวน ความมีคุณธรรม ความมีศีลธรรมจรรยา จริยธรรม ด้านศีลธรรม ศีลธรรมจรรยา หลักธรรมจริยา หลักประพฤติปฏิบัติ หลักศีลธรรม กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว เข้าไปอยู่อาศัย การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ต้านไว้ ทักท้วง ประกาศยืนยัน ประท้วง การเหยียดเชื้อชาติ การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา ลุกขึ้น คนที่ดี ชุดไพ่ที่เอาชนะชุดอื่นได้ ปล่อยตด เก่งกว่า เสียงแตร