ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Kim Kelley-Wagner / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1082875424

CHARLOTTESVILLE, VA–August 25, 2017: A couple stand in front of the tarp shrouded statue of Robert E. Lee in a Charlottesville park where Civil War statues have become a point of contention. - ภาพ

สิงหาคม เดือนสิงหาคม กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ศึกกลางเมือง สงครามกลางเมือง คณะสงฆ์ ผู้ที่ทำเกี่ยวกับศาสนา กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รวมกลุ่ม รุม หมู่คน หมู่ชน ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง ความชิงชัง ความเกลียด จงเกลียดจงชัง ชัง ชิงชัง รังเกียจ เกลียด เดียด เทวศ คนฆ่า นักฆ่า ผู้ฆ่า มือสังหาร กรีธา กรีธาทัพ กรีธาพล การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเดินขบวน การเดินสวนสนาม การเดินแถว ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว บังคับให้เดินไป พิธีสวนสนาม มีนาคม สวนสนาม เดินขบวน เดินพาเหรด เดินสวนสนาม เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น เดินแถว เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ เดือนมีนาคม แห่ขบวน ความนิ่ง ความสงบ ความสงบสุข ความสงบเรียบร้อย ความสันติ ความเงียบ ความเงียบสงบ ความเรียบร้อย ศานติ ศานติภาพ ศานติสุข สนธิสัญญาสันติภาพ สันติ สันติภาพ โมน ซึ่งผ่อนตาม ซึ่งมีระเบียบ ซึ่งยอมตาม ซึ่งโอนอ่อน ร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข สำรวม เงียบสงบ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว เข้าไปอยู่อาศัย ตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ รักษาความสงบเรียบร้อย ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ี่ตำรวจ ต้านไว้ ทักท้วง ประกาศยืนยัน ประท้วง การก่อความไม่สงบ การนำเสนอที่วิเศษงดงาม การแสดงที่วิเศษ ก่อการจลาจล คนที่สนุกสนาน ความสำมะเลเทเมา จลาจล สิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ หลงระเริง ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี รูปปั้น ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน การขับขี่ยวดยานพาหนะ การจราจร การลักลอบค้า ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย จราจร ลักลอบค้า ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง การใช้กำลังทำลาย ความรุนแรง ดุดัน ดุร้าย ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง ที่มีอารมณ์ดุเดือด ี่ร้ายแรง ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต