CHARLOTTE, NC, USA - JULY 5, 2016: Hillary Clinton smiling in magenta suit speaks at a rally at the Charlotte Convention Center in a joint appearance with the US President.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Evan El-Amin / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 448299580

CHARLOTTE, NC, USA - JULY 5, 2016: Hillary Clinton smiling in magenta suit speaks at a rally at the Charlotte Convention Center in a joint appearance with the US President.
คลินตัน ฮิลลารี คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การต่อสู้ การรณรงค์ การรบ การหาเสียง การหาเสียงของพรรคการเมือง ณรงค์ รณรงค์ รณรงค์หาเสียง ศึก หาเสียง เกียวกับความเสมอภาค เกี่ยวกับประชาธิปไตย การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง เกี่ยวกับประธานาธิบดี ปรากฏ ปรากฏกาย ปรากฏตัว ปรากฏตัวต่อสาธารณะ ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล พิมพ์จำหน่าย มีขึ้น ออกมา เผยตัว แสดงตน แสดงตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชาร์ลอตต์ กระชั้น กระชั้นชิด การยกเลิก การล้มเลิก การเลิก การเลิกล้ม คับ คุ้น คุ้นเคย คู่คี่ งับ ชิด ชิดใกล้ ซี้ ติด ทำให้จบ ที่คล้ายกัน ที่มีความใกล้ชิดกัน ประชิด ปิด ปิดกล้อง สนิท สูสี หยุด หับ หุบ ใกล้ชิด ใกล้เข้ามา การณ์ การแข่งขันกีฬา ผลที่ได้ สภาพการณ์ สภาวะการ เหตุการณ์ เหตุการณ์สำคัญ น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง อดีต ข้อต่อ จุดต่อ ที่ร่วมกัน รอยต่อ รอยเชื่อม ทิศอุดร ทิศเหนือ อุดร อุตดร เกี่ยวกับทิศเหนือ เหนือ ไปทางด้านเหนือ ชมพู ซึ่งมีสีชมพู ตกแต่งด้วยลูกไม้ ทำให้รำคาญ ทำให้เจ็บใจ นักล่าสุนัขจิ้งจอก ประดับด้วยลูกไม้ สีชมพู แบบที่ดีเลิศ ภาพบุคคล ภาพเหมือน การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ ตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ระดับสูง เลขา เลขานุการ เลขานุการิณี โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ การยิ้ม การยิ้มแย้ม การกล่าว การบอก การพูด ภาษณ์ ภาสน์ เกี่ยวกับการพูด การปราศรัย การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ การขอแต่งงาน การฟ้องร้องคดี ชุด ชุดเสื้อผ้า ชุดไพ่สำรับเดียวกัน ทำให้เหมาะกับ ทำให้เหมาะสม สำรับ สูท สูทสากล เข้าที่ เข้าที่เข้าทาง เรียบร้อย เสื้อผ้า เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน เหมาะกับ เหมาะสมกัน การตีลูกบอล การเหวี่ยงหมัด การแกว่ง การไกว ควง ชิงช้า ฟะฟัด ฟัด ยัก ส่าย ห้อยโหน เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา โหน กล่าวคำ การถกเรื่อง การสนทนา การแสดงปาฐกถา คำพูดนินทา คุย จ้อ ถกเรื่อง พิจารณากันในเรื่อง พูด พูดถึงเรื่อง วิธีการพูด สนทนา สิ่งที่กล่าวถึง สิ่งที่พูดถึง อภิปรายกันในเรื่อง แสดงปาฐกถา