รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 700348636

California State Capitol building at dusk. - ภาพ

รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย แคลิฟอร์เนีย แซคราเมนโต อาคารหน่วยงานของรัฐ มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ ทวีปอเมริกา งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ จนท ผู้ที่รอบรู้ สิทธิ อาณา อำนาจ อำนาจอันชอบธรรม อำนาจในการสั่งการ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เดโช ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง ต้นทุน ที่เป็นส่วนสำคัญ ที่เป็นหลัก ทุน ทุนทรัพย์ ทุนรอน นครหลวง พระนคร ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง เงินทุน เมืองกรุง เมืองหลวง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ การพบปะกัน การมีเพศสัมพันธ์ คองเกรส พรรคคองเกรส รัฐสภา การปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย ระบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ลัทธิประชาธิปไตย หลังคารูปทรงกลม โดม ค่ำๆ ตอนค่ำ พลบ พลบค่ำ พี้โพ้ ยามค่ำ ย่ำค่ำ สนธนา อ่ำ เย็นย่ำ เวลาค่ำ เวลาย่ำค่ำ เวลาเย็นก่อนค่ำ เวลาโพล้เพล้ โพล้เพล้ ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง คณะผู้ปกครอง รัฐบาล แห่งการปกครอง จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต สภานิติบัญญติ เกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมกรีกหรือโรมันโบราณ ไม่มีผู้ใด ไม่มีใคร พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน ทางการเมือง เกี่ยวกับการปกครอง เกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับพรรคการเมือง เกี่ยวกับพลเมือง เกี่ยวกับรัฐ เกี่ยวกับรัฐบาล วุฒิสภา สภาบริหารมหาวิทยาลัย สภาสูงสุดของโรมัน ห้องสภาสูง อาคารสภาสูง ตะวันตก พระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ลับฟ้า จวนค่ำ ชิงพลบ ช่วงเวลาสุดท้าย ช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกหรือก่อนฟ้าสาง ยามอัสดง ยามเย็น ย่ำสนธยา สนธยา เพล้โพล้ แสงของดวงอาทิตย์ขณะที่จะลับจากขอบฟ้า ใกล้ค่ำ