รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 739587079

California Poppy superbloom at Walker Canyon, California. - ภาพ