รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 495007813

Bright Yellow And Red Fall Leaves With Ripe Bright Red And Green Honeycrisp Apples On Ground On A Farm In The Mountains Of South West Virginia - ภาพ

ฤดูใบไม้ร่วง วัยเจริญเติบโตเต็มที่ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง กระจ่างแจ้ง งาม ฉาน ถ่อง นวลบาง บางๆ ผุดผ่อง ผ่อง มลังเมลือง มำเลือง รุจี รูจี วิโรจ วิโรจน์ สดใส สว่าง สีสดใส สีเจิดจ้า สุกใส หัวไว อำไพ เจิดจ้า เฉียบแหลม เมลือง เอี่ยม แจ่ม แจ่มใส ใย ไพโรจน์ หนาวยะเยือก ไม่เป็นมิตร ความหนาว ความหนาวเย็น ชาเย็น หนาว หวัด อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา เครื่องดื่ม เย็น เย็นชา โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า ไข้หวัด ไม่แยแส ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว ที่มีสี การสร้าง การสร้างสรรค์ ผลงานประดิษฐ์ เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม กัดกิน กิน กินข้าว ฉัน ทาน ทานข้าว บริโภค ยัด ยัดห่า รับทาน รับประทาน รับประทานข้าว หม่ำ อาน เจี๊ยะ เสพ เสวย แดก แอ้ม โจ้ โภค ใช้สอย การตก การร่วง การหลุด การหล่น คะมำ ตก ต่ำลง ถูกโค่นล้ม ธาตุลม พลัด พินาศ ร่วงหล่น ลง ลงเม็ด ลด ลดลง ลม ล้ม ล้มคว่ำ ล้มคะมำ วอดวาย วินาศ หกล้ม หลุดล่วง หล่น หายนะ เสียหาย โค่น โดนยิง โดนยึดอำนาจ ทำกสิกรรม ทำการเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ทำไร่ทำนา ทำไร่ไถนา ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ฟาร์ม ไร่ กระยาหาร ภักษา ภักษาหาร ภักษ์ ภัต ภัตตาหาร สิ่งบริโภค อาหาร อาหารการกิน เครื่องกิน กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งทำด้วยหนังแพะ หนังลูกแพะ แหง่ ผลิใบอ่อน หน้าหนังสือ ใบ ใบไม้ กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ตามช่วงเวลา ตามฤดูกาล มีเป็นช่วงๆ ทักษิณ ทางทิศใต้ ทิศทักษิณ ทิศใต้ ปากใต้ ใต้ มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ ที่ชัดแจ้ง ภูมิอากาศ รอดพ้นจากความยากลำบาก รอดพ้นจากอุปสรรค ลมฟ้าอากาศ สภาพอากาศ สภาพอากาศที่เลวร้าย สภาพอากาศที่ไม่ดี จากทิศตะวันตก ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก ซึ่งมาจากทิศตะวันตก ตะวันตก ทางตะวันตก ทิศตะวันตก ทิศประจิม ทิศปัจฉิม ประจิม ประเทศทางตะวันตก ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น ปัจฉิม ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี สีย้อมสีเหลือง สีเหลือง เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์ เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก เหลือง มีรสชาติดี รสเยี่ยม ีอร่อย