ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Rob Crandall / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 426378079

BOZEMAN, MONTANA, USA - AUGUST 2004: Montana Ale Works microbrewery, with grain elevators at rear. - ภาพ

รัฐมอนตานาในสหรัฐอเมริกา เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์ ทวีปอเมริกา งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ เบียร์ โรงงานต้มเหล้า ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน ลิฟต์ โรงเก็บเมล็ดพืช ธัญ ลายเนื้อไม้ หน่วยมาตราชั่ง เกรน เมล็ดพืช เม็ด เม็ดข้าว ทิศอุดร ทิศเหนือ อุดร อุตดร เกี่ยวกับทิศเหนือ เหนือ ไปทางด้านเหนือ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา กระจิดริด กระท้อมกระแท้ม กระแบะมือ ขจิริด ขนาดย่อม จิ๊ด จุกจิก นิด นิดเดียว ยังเด็ก ยังเล็ก ย่อม ย่อมๆ หน่อยเดียว อณู อนุ เพ็จ เล็ก เล็กมาก เล็กๆน้อยๆ ไม่ใหญ่โต มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ พารา ภารา ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน จากทิศตะวันตก ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก ซึ่งมาจากทิศตะวันตก ตะวันตก ทางตะวันตก ทิศตะวันตก ทิศประจิม ทิศปัจฉิม ประจิม ประเทศทางตะวันตก ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น ปัจฉิม ไปทางทิศตะวันตก คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา ทางทิศตะวันตก ฝรั่ง หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา อัสดงคต ี่ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค ผลงาน