รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 244390639

The Berlin Wall separated Communist-controlled East Germany from West Berlin. White apartments of West Berlin contrast with the boarded up vacant brick buildings of East Berlin. June 1 1983. - ภาพ

เบอร์ลิน กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง ความหนาว ความหนาวเย็น ชาเย็น หนาว หวัด อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา เครื่องดื่ม เย็น เย็นชา โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า ไข้หวัด ไม่แยแส การต่อสู้ การทำศึก การทำสงคราม การรบ การรบพุ่ง การศึก การสู้รบ ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป ช่วงเวลาระหว่างสงคราม ดวล ทำศึก ทำสงคราม รณ รบ ระยะเวลาที่ทำสงคราม ศึก สงคราม สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง สมร ออกศึก โรมรัน ตะวันออก ทิศตะวันออก ทิศบูรพา ที่อยู่ทางตะวันออก บุรพทิศ บุริมทิศ บูรพา บูรพาทิศ เกี่ยวกับทิศตะวันออก เยอรมนี การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ ขอบนอก สร้างขอบเขต อาณาเขต เขตแดน แนวชายแดน ต้นทุน ที่เป็นส่วนสำคัญ ที่เป็นหลัก ทุน ทุนทรัพย์ ทุนรอน นครหลวง พระนคร ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง เงินทุน เมืองกรุง เมืองหลวง จำนวนหนึ่งร้อย ศตพรรษ ศตวรรษ คอมมิวนิสต์ ระบอบคอมมิวนิสต์ ลัทธิคอมมิวนิสต์ ติดม่าน บังด้วยม่าน ผ้าม่าน ตราสาร ยืนยันด้วยเอกสาร สารบรรณ เอกสาร ใช้เอกสารประกอบ ใช้เอกสารยืนยัน คณะผู้ปกครอง รัฐบาล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ อิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งมีธาตุเหล็ก ทับให้เรียบ ธาตุเหล็ก บึกบึนเหมือนเหล็ก ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ รีดผ้า อุดเตา เข้มแข็งเหมือนเหล็ก เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก เตารีด เหล็ก ไม่ผ่อนปรน ขอบเขตปกครอง ขึ้นบก ขึ้นฝั่ง ด้าว ที่ ที่ดิน นำขึ้นบก บริเวณ บินลง ปถพี ปถวี ปัถพี ผืนดิน ผืนแผ่นดิน พื้นที่ชนบท พื้นที่ทำนาหรือไร่ พื้นที่ที่มีขอบเขต พื้นปฐพี พื้นพิภพ พื้นแผ่นดิน ยกพลขึ้นบก ร่อนลง ลงสู่ เขตคาม เมทนีดล แดน แผ่นดิน คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน หาบ่มิได้ หามิได้ หาไม่ เปล่า ไม่ใช่ ไม่ใช่เช่นนั้น คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง คำแทนคำนามที่นำมาก่อน ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง หนึ่ง เลขหนึ่ง เอก เอ็ด การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง จานเสียง ตี บันทึกความทรงจำ บันทึกเทป ประวัติอาชญากรรม ลงบันทึก สถิติในการแข่งกีฬา อัด อัดเสียง อัดแผ่นเสียง เขียนบันทึก แทงบัญชี ซิมโบลส์ กับ กับดัก การดักโจมตี จั่น ดัก ติดกับ ติดกับดัก ติดบ่วง ท่อพักน้ำ บ่อทรายในสนามกอล์ฟ วางกับดัก หลุมพราง พาหนะ ยวดยาน ยวดยานพาหนะ ยานพาหนะ ยานยนต์ รถรา สิ่งขับเคลื่อน สื่อนำ