ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว carol.anne / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 156756866

BERLIN - SEPTEMBER 19: East Side Gallery detail. Side view of East side gallery, September 19, 2013 in Berlin, Germany. It is a 1,3 km long part of original Berlin wall. - ภาพ

กอบกู้ ช่วยให้ปลอดภัย สะสมเงิน อดออม ออม ออมอด ออมเงิน เก็บหอมรอมริบ เก็บเงิน เขียม เข้าพกเข้าห่อ การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง เบอร์ลิน ตะวันออก ทิศตะวันออก ทิศบูรพา ที่อยู่ทางตะวันออก บุรพทิศ บุริมทิศ บูรพา บูรพาทิศ เกี่ยวกับทิศตะวันออก ทางเข้าประตูบ้าน ทางเดินมีหลังคา ระเบียงบ้าน ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องแสดงผลงานศิลปะ ห้องแสดงภาพ โบสถ์ ไม่มีผู้ใด ไม่มีใคร ข้างนอก ด้านนอก ที่อยู่ข้างนอก ที่อยู่ด้านนอก ที่เป็นไปได้มากที่สุด นอก นอกบ้าน ภายนอก รอบนอก วงนอก ข้าง ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นด้านข้าง ด้าน ด้านข้าง ทาง ปรัศว์ ฝ่าย ภาย ยืนอยู่ด้านข้าง ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง ส่วนบนหรือล่าง ส่วนหน้าหรือหลัง เนื้อบริเวณสีข้าง งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ ขอบนอก สร้างขอบเขต อาณาเขต เขตแดน แนวชายแดน ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ กลุ่มควัน ก่อให้เกิดปัญหา ก้อนเมฆ ขี้เมฆ ทำให้มืด ปกคลุมด้วยเมฆ ปุยเมฆ มีเมฆมาก ละอองหมอก สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน อัมพุท เกิดปัญหา เมฆ เมฆหมอก เมฆา เมฆินทร์ เมฆี ไอหมอก การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ การระบายสี การวาดเขียน จิตร รูปวาด วาดเขียน วิชาวาดเขียน คนที่อาศัยอยู่บนโลก ดิน ที่ดิน ธรณี ธาตรี ปฐพี ปฐวี ปถพี ผืนแผ่นดิน พสุธา พื้นพสุธา พื้นแผ่นดิน ภูดล ภูริ ภูวดล มัตติกา เมทนี เมทินี แม่ธรณี แหล่งหล้า โลก ไผท ทวีปยุโรป ยุโรป ชาวยุโรป ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป เกี่ยวกับยุโรป เกี่ยวกัสหภาพยุโรป ความอิสระ ความเป็นไท นิพพาน อิสรภาพ อิสระเสรี เสรี เสรีภาพ โมกข์ ไทย ชาวเยอรมัน ภาษาเยอรมัน เยอรมัน เยอรมนี ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง ภาพบูชา รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต จ ม จดหมาย ตัวอักขระ ตัวอักษร ตัวเขียน หนังสือ เขียนตัวหนังสือ เขียนตัวอักษร ซึ่งทำให้ระลึกถึง ซึ่งเตือนความทรงจำ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ สิ่งเตือนความทรงจำ สาสน สาสน์ จิตกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนัง บนฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับผนัง เหมือนฝาผนัง ของเรา พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน การเคลือบสี ทา ทาสี ป้าย ระบาย ระบายสี ลงสี วาดรูป สีสำหรับทาหรือเขียน สีแต่งหน้า แต้มสี ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม กระป๋องฉีด การฉีดน้ำ การพ่นน้ำ น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย สเปรย์ เครื่องฉีด ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน สัญลักษณ์ เครื่องแสดง ข้อความสั้นๆ ตัวบท ตำรับ ต้นฉบับเดิม ถ้อยคำเดิม มาตรา หัวข้อสำคัญ เนื้อเพลง การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง