ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว struvictory / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 664684987

Berlin, Germany - April 12, 2017: Monument of the Berlin Wall with photos of people and visitors. - ภาพ

เบอร์ลิน กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง ซึ่งทำให้ระลึกถึง ซึ่งเตือนความทรงจำ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ สิ่งเตือนความทรงจำ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ คอกกั้น ด่านขนอน ด่านหรือสิ่งกีดขวาง ขวากหนาม ด่าน สิ่งกีดขวาง สิ่งขัดขวาง อุปสรรค ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ต้นทุน ที่เป็นส่วนสำคัญ ที่เป็นหลัก ทุน ทุนทรัพย์ ทุนรอน นครหลวง พระนคร ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง เงินทุน เมืองกรุง เมืองหลวง กอง กองพล การจัดพวก การหาร การแตกออก การแบ่ง การแบ่งสันปันส่วน การแยก วิภาค หน่วย หน่วยทหาร เภท แผนก ทวีปยุโรป ยุโรป การตก การร่วง การหลุด การหล่น คะมำ ตก ต่ำลง ถูกโค่นล้ม ธาตุลม พลัด พินาศ ร่วงหล่น ลง ลงเม็ด ลด ลดลง ลม ล้ม ล้มคว่ำ ล้มคะมำ วอดวาย วินาศ หกล้ม หลุดล่วง หล่น หายนะ เสียหาย โค่น โดนยิง โดนยึดอำนาจ ชาวเยอรมัน ภาษาเยอรมัน เยอรมัน เยอรมนี ซึ่งมีธาตุเหล็ก ทับให้เรียบ ธาตุเหล็ก บึกบึนเหมือนเหล็ก ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ รีดผ้า อุดเตา เข้มแข็งเหมือนเหล็ก เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก เตารีด เหล็ก ไม่ผ่อนปรน จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต การจำได้ ความจำ ความจุของข้อมูล ความทรงจำ ระบบความจำ หน่วยความจำ การทหาร ของทหาร ทหาร ทางการทหาร ทางทหาร บู๊ ฝ่ายบู๊ วงการทหาร เกี่ยวกับทหาร เกี่ยวกับสงคราม แวดวงทหาร บุคคลตัวอย่าง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ การทำมาหากิน การยังชีพ การยึดครอง งานอาชีพ อาชีพ อาชีว อาชีวะ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ภาพบุคคล ภาพเหมือน ซากพืชหรือสัตว์ ความป่นปี้ ความยับเยิน ความย่อยยับ ความล้มละลาย ฉิบหาย ฉิบหายบรรลัยจักร ทำให้ล่มจม บรรลัยจักร ปู้ยี่ปู้ยำ วายวอด สูญเสีย การจาก การพราก การพลัดพราก การลาจาก การแยกทางกัน ระบบสังคมนิยม ลัทธิสังคมนิยม สังคมนิยม ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน สัญลักษณ์ เครื่องแสดง ตัวรับเคราะห์ ผู้ประสบภัย ผู้รับเคราะห์ เหยื่อ ผู้มาเยี่ยม ผู้มาเยือน ผู้เยี่ยมเยือน อาคันตุกะ การต่อสู้ การทำศึก การทำสงคราม การรบ การรบพุ่ง การศึก การสู้รบ ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป ช่วงเวลาระหว่างสงคราม ดวล ทำศึก ทำสงคราม รณ รบ ระยะเวลาที่ทำสงคราม ศึก สงคราม สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง สมร ออกศึก โรมรัน