รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 447610195

beautiful view of the Taganana village in Anaga mountains, Tenerife, Canary Islands - ภาพ

isle เกาะ นักร้องหญิง สีเหลืองสว่าง ชาติ ชาติบ้านเมือง บ้านนอก บ้านป่า บ้านเมือง ประชาชนในประเทศ ประเทศ พื้นที่ทำการเกษตร ลูกทุ่ง เกี่ยวกับชีวิตชนบท แคว้น ชนบท ทวีปยุโรป ยุโรป ด้าน ทุ่ง ทุ่งกว้าง ทุ่งข้าว ทุ่งนา ท้องทุ่ง ท้องไร่ นา รับลูก รับลูกบอล ลาน สาขาวิชา สายงาน เก็บลูก แขนง ไร่นา ป่า ป่าดง ป่าดงพงพี ป่าไม้ ผืนป่า พงไพร พนา พนาเวศ วนาลัย อรัญ อรัญญิก ไพร ไพรวัน ไพรศรี กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า กลางแจ้ง ที่อยู่กลางแจ้ง ที่แจ้ง ที่โล่ง จอด จอดรถ วนอุทยาน สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สวนสาธารณะ หยุด อุทยาน การเพาะปลูก พืชคาม ลง สิ่งหรือคนหลอกลวง อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เครื่องมือครบชุด เพาะชำ ไม้ ขอบเขตหรือแนว ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด จัดแนว ตั้งวิถียิง บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง พิสัย ระยะทางจากอาวุธถึงเป้า วิถียิง สถานที่ฝึกซ้อม สถานฝึกยิง เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง ประเทศสเปน สเปน การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว นิคม บาง หมู่บ้าน