รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1142955299

Beautiful golden trees and misty daybreak in a hills peaks in foggy autumn morning. - ภาพ

ฤดูใบไม้ร่วง วัยเจริญเติบโตเต็มที่ งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู ฉูดฉาด ที่มีชีวิตชีวา ที่มีสีสันสดใส มีชีวิตชีวา มีสีสัน สีจัดจ้าน สีฉูดฉาด การเริ่มขึ้น การเริ่มปรากฏขึ้น ประฮาม ฟ้าสาง ย่ำรุ่ง รุ่งสาง รุ่งอรุณ สาง อรุณ อรุโณทัย อุษา เช้าตรู่ เช้ามืด เบิกอรุณ เพรางาย เวลาย่ำรุ่ง เวลารุ่งสาง แสงทอง แสงรุ่งอรุณ แสงอรุณ แสงเงินแสงทอง ใกล้รุ่ง ไก่โห่ สภาพแวดล้อม สิ่งเเวดล้อม สิ่งแวดล้อม การตก การร่วง การหลุด การหล่น คะมำ ตก ต่ำลง ถูกโค่นล้ม ธาตุลม พลัด พินาศ ร่วงหล่น ลง ลงเม็ด ลด ลดลง ลม ล้ม ล้มคว่ำ ล้มคะมำ วอดวาย วินาศ หกล้ม หลุดล่วง หล่น หายนะ เสียหาย โค่น โดนยิง โดนยึดอำนาจ ความงงงัน ทำให้คลุมเครือ ทำให้งงงวย ทำให้เป็นฝ้ามัว ปกคลุมไปด้วยหมอก หมอก มีหมอกมาก เต็มไปด้วยหมอก ป่า ป่าดง ป่าดงพงพี ป่าไม้ ผืนป่า พงไพร พนา พนาเวศ วนาลัย อรัญ อรัญญิก ไพร ไพรวัน ไพรศรี ทำด้วยทอง ประกอบด้วยทอง สีทอง ดีเลิศ มหา มหาราช ยิ่งใหญ่ ลั่นลือ หลวง อุรุ เถกิง เป็นใหญ่ เอก พยับแดด สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด เงาแดด เขาเตี้ยๆ เนิน เนินเขา ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุจี รุม รุมๆ รูจี ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด ถูกบดบังด้วยหมอก ถูกปกคลุมด้วยหมอก ทำให้เป็นฝ้า ทำให้เลือนลาง สิ่งที่คล้ายหมอก สิ่งที่ทำให้มืดมน สิ่งที่ทำให้เคลือบแคลง สิ่งบดบังความเข้าใจ หมอกลง ซึ่งมีหมอกลง ที่ปกคลุมด้วยหมอก ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า ตอนเช้า ยามเช้า ระยะแรกเริ่ม รุ่งเช้า รุ่งแจ้ง อรุณรุ่ง เกี่ยวกับเวลาเช้า เช้า เวลาเช้า กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา สวนสาธารณะแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า ต้นส้ม ที่มีสีส้ม ผลส้ม สีส้ม ส้ม ออร็องฌ์ กลางแจ้ง ที่อยู่กลางแจ้ง ที่แจ้ง ที่โล่ง ซึ่งผ่อนตาม ซึ่งมีระเบียบ ซึ่งยอมตาม ซึ่งโอนอ่อน ร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข สำรวม เงียบสงบ รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง ฉากบนเวที ทัศนียภาพ ทิวภาพ น่าดึงดูดใจ มีฉากดึงดูดใจ มีทิวทัศน์สวยงาม สวยงามอย่างธรรมชาติ เกี่ยวกับฉาก เกี่ยวกับทัศนียภาพ เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม เต็มไปด้วยควัน คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ ดวงตะวัน ดวงอาทิตย์ ตะวัน ตากแดด ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร ผึ่งแดด ผู้นำแสง พระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก พันแสง ภากร ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี สุริยง สุริยน สุริยะ สุริยัน สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยนท์ สุริเยศ สุรีย์ อักกะ อาทิตย์ อาภากร ให้ถูกแสงแดด ไถง สุริยการ แดด แดดจัด แดดจ้า แสงพระอาทิตย์ แสงแดด ตอนรุ่งเช้า ตะวันขึ้น บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น ยามรุ่งอรุณ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงอรุโณทัย แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น ตะวันตก พระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ลับฟ้า การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ค่าคบไม้ ต้นภังคี ต้นหมากรากไม้ ต้นไม้ใบหญ้า พรรณไม้ พฤกษชาติ พฤกษา พฤกษ์ ภังคี รุกขชาติ รุกข์ เจตภังคี เฌอ แผนผังรูปต้นไม้ แมก ไม้ต้น ไม้ใหญ่ ไล่ขึ้นต้นไม้ ชรัว ซอกเขา หว่าง หว่างเขา หุบ หุบลำธาร หุบเขา หุบเหว การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ สีย้อมสีเหลือง สีเหลือง เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์ เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก เหลือง