BARCELONA - FEBRUARY 24: Facebook CEO Mark Zuckerberg speaking at the Mobile World Congress on February 24, 2014, Barcelona, Spain.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว catwalker / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 179288018

BARCELONA - FEBRUARY 24: Facebook CEO Mark Zuckerberg speaking at the Mobile World Congress on February 24, 2014, Barcelona, Spain.
กา ขีด ขีดออก ขูดขีด คะแนน ฆ่าออก ดิลก ตรา ติดราคา ทำตำหนิ ทำเป็นรอย รอยขีดแทนลายเซ็นต์ รอยตวัดลายเซ็นต์ รอยแผลเป็น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เงินมาร์ค เส้นสตาร์ท เส้นเริ่มออกวิ่ง แสดงถึง ใส่ราคา ให้คะแนน ให้แต้ม ไม้ทัณฑฆาต ูโทรศัพท์ การพบปะกัน การมีเพศสัมพันธ์ คองเกรส พรรคคองเกรส รัฐสภา ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ เคลื่อนที่ง่าย เคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแปลงง่าย แปรเปลี่ยนเร็ว แปรเปลี่ยนได้ง่าย โมบาย ประเทศสเปน สเปน การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง พิภพ พื้นพิภพ ภพ มนุษยโลก สังคมมนุษย์ แห่งโลก โลก โลกมนุษย์ โลกา