Barack Obama at a public appearance for Arrival of Prime Minister of India for White House State Visit, The White House, Washington, DC November 24, 2009
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Everett Collection / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 185456945

Barack Obama at a public appearance for Arrival of Prime Minister of India for White House State Visit, The White House, Washington, DC November 24, 2009
โอบามา โอะบะมะ บารัค ผู้มีชื่อเสียง ผู้โ่ด่งดัง คนดูในโรงภาพยนตร์ จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ ตัวบ้าน ตัวเรือน ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้านช่อง บ้านช่องห้องหับ มีซ่อนไว้ เรือน เวสน์ เหย้า เหย้าเรือน ให้ที่อยู่ ชมพูทวีป ภรตวรรษ อินเดีย ภาพบุคคล ภาพเหมือน ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ การปรากฏตัว การแสดงตัว ภายนอก รูปพรรณสัณฐาน รูปร่าง รูปลักษณะ รูปลักษณ์ รูปสัณฐาน สกนธ์ สารรูป เปลือกนอก โฉม การถึง การมาถึง การไป คมนาการ ผู้ที่มาถึง ผู้ที่มาใหม่ ตรง ที่ คลุมด้วยพรม ปูด้วยพรม ปูพรม พรม ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม เครื่องปูลาด ที่ประชุม ฝ้า ฟิล์ม ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มหนัง สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ สิ่งที่เคลือบอยู่ เคลือบด้วยฟิล์ม เนื้อเยื่อบางๆ เยื่อบางๆ แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ สำหรับ อันว่า เพื่อ กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร คำเรียกคนที่แต่งตัวหรูและใส่แว่นกันแดด ฮอลลีวูด คอยดูแล ดูแล ทำหน้าที่เป็นพระ นักการฑูต ปฏิบัติ ปรนนิบัติรับใช้ รมต รมว รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ อัครราชทูต เจ้ากระทรวง เสนาบดี ของ แห่ง ใน กด กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง กดปุ่ม การกด การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร การเคลื่อนไหวของฝูงชน คลึง ความแออัดของฝูงชน คั้นน้ำผลไม้ บีบรัด บีบอัด บีบอัดให้เล็กลง ยัดเยียด รีด รีดให้เรียบ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ หีบ เกณฑ์เข้าเป็นทหาร เครื่องบีบอัด เค้น เค้นคอ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ เยียดยัด โรงพิมพ์ ชั้นหนึ่ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ดีที่สุด ดียอด ดีเยี่ยม ดีเลิศ ที่ดีที่สุด ที่ดีเลิศ ที่มาลำดับแรก ที่สำคัญที่สุด ที่เป็นจำนวนเฉพาะ ลงพื้น เตรียมพร้อมไว้ ใส่ดินระเบิด กองกลาง ที่รู้กันโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม สาธารณชน สาธารณะ ส่วนรวม หมู่ชน หลวง รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง การกะประมาณจากข้อมูลเพียงเล็กน้อย การฉีดยา การยิง การเตะลูกเข้าประตู ผู้ยิง ระยะยิง การยิ้ม การยิ้มแย้ม มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ คำนำหน้านามชี้เฉพาะ การติดต่อ การพบปะ การเยี่ยม การเยี่ยมเยียน การเยี่ยมเยือน การเยือน การไปมาหาสู่ การไปเยี่ยม มาเยี่ยม มาเยือน สู่ สู่หา หาสู่ เยี่ยม เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยือน เยือน แวะเยี่ยม ไปพบ ไปมาหาสู่ ไปหา ไปเยี่ยม