ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Yaoinlove / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 495782194

BANGKOK, THAILAND - SEP 23, 2016: Man in the car using a Google Maps on Samsung Note 2. Google Maps is a most popular web mapping service for mobile provided by Google inc.(shallow depth of field) - ภาพ

ทำแผนที่ ร่างแผนที่ วาดแผนที่ แผนที่ รถ รถเก๋ง อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย มือถือ ต้นแอปเปิ้ล ผลแอ๊ปเปิล แอปเปิล แอปเปิ้ล ซอฟแวร์ ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ เคลื่อนที่ง่าย เคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแปลงง่าย แปรเปลี่ยนเร็ว แปรเปลี่ยนได้ง่าย โมบาย ูโทรศัพท์ โทรศัพท์ การตรวจค้น การหาข้อมูล การเสาะหา ควานหา คิดค้น ค้นคว้าข้อมูล เสาะหาข้อมูล การขอ การทา การประยุกต์ใช้ การใช้ ความสัมพันธ์กัน ใบสมัคร ใบสมัครงาน การทำแผนที่ การเขียนแผนที่ การชี้ทาง การแนะแนวทาง ก้ำ ทิศ ทิศทาง ทิศา เบื้อง เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ เครื่องใช้สอย ตัดสินชี้ขาด พบ สัมผัสรู้ สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ กลมเหมือนโลก ซึ่งมีรูปร่างกลม การนำทาง การบอกทาง กำหนดทิศทาง คนชักนำ คนชี้แนะ คนนำทาง คู่มือทัศนาจร คู่มือท่องเที่ยว ชี้นำ นำเที่ยว ป้ายชี้ทาง ผู้ชักจูง ผู้ชักนำ ผู้ชี้ทาง ผู้ชี้นำ ผู้นำทาง ผู้นำร่อง พาเที่ยว พินิต มัคคุเทศก์ สิ่งบอกทาง หนังสือแนะนำนักท่องเที่ยว เสนอแนะ แนะแนว ไกด์ กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก อาทาน ซึ่งให้ตัวอย่าง ที่ช่วยอธิบาย ที่ทำให้ชัดเจน ผลไม้กวน สถานการณ์ที่ยุ่งยาก แยม การหาชัยภูมิ การหาตำแหน่ง การหาทำเลที่เหมาะ การหาทำเลเหมาะ การหาที่ตั้ง การหาสถานที่ ฉากภายนอกโรงถ่ายทำภาพยนตร์ ฐิติ ตำแหน่ง ทำเลที่ตั้ง ที่ตั้ง ที่อยู่ บริเวณ พิธีมณฑล สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากภายนอกโรงถ่าย การดู การเห็น อาโลก คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน การเคลื่อนที่ได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน การเดินทะเล การเดินเรือ วิชาการเดินเรือ เกี่ยวกับการเดินเรือ ต้นหน นักบุกเบิกทางทะเล นักเดินทางสำรวจทะเล นักเดินเรือ ผลู มรรค มรรคา มารค มุข รถยา รัถยา วิถี สาย การจัดวาง การวางตัว การวางตามตำแหน่ง การวางเข้าที่ ฐาน ระดับทางสังคม ระวาง วางตำแหน่ง โสด ตกลงมาราวกับห่าฝน ตกลงมาเหมือนฝนเท ฝน ฝนตก ฝนฟ้า ฝนลงเม็ด พรรษ พระพิรุณ พิรุณ วรรษ วรุณ สายฝน ไหลหลั่งราวกับฝน ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี กำหนดเส้นทาง วางเส้นทาง เส้นทาง คมสัน ความเก๋ ความเท่ ความโก้ ความโก้เก๋ ฉลาด ผึ่งผาย สมาร์ต สมาร์ท สะอาดและประณีต เก๋า เจ้าความคิด เจ๋ง เชี่ยวชาญ เปรื่องปราด โก้ การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี การขับขี่ยวดยานพาหนะ การจราจร การลักลอบค้า ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย จราจร ลักลอบค้า ขน ขนส่ง บรรทุก บริษัทขนส่ง ลำเลียง ส่งสินค้า การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ครรลอง ช่องทาง ทาง ทำนอง ลู่ทาง วิถีชีวิต วิถีทาง วิธีการ วิธีหรือแนวทาง หนทาง แนวทาง ทำให้เป็นใยแมงมุม ปกคลุมด้วยใยแมงมุม ใย ที่ปัดน้ำฝน ซึ่งไม่มีเส้นลวด ไร้สาย