รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 410239102

AZ-Granite Dells-Prescott-Watson Lake. This image was taken while sailing on Watson Lake. - ภาพ

กว๊าน ทะเลสาบ บึงขนาดใหญ่ บ่อน้ำมัน สาบ เกราะ แห้งเกราะ ทวิช ทวิชาติ ทิชากร นก บุหรง ปักษา ปักษิน ปักษี วิหค ศกุน ศกุนต์ ศกุนา ศกุนี สกุณ สกุณา สกุณี สกุนต์ สัตว์จำพวกไก่และเป็ด สัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหาร การพายหรือแล่นเรือเล่น ผา หน้าผา เขาหิน การคลาน การปีน การไต่ ปีน ปีนป่าย ป่าย ป่ายปีน เลื้อย ไต่ ไต่ไม้ กลุ่มควัน ก่อให้เกิดปัญหา ก้อนเมฆ ขี้เมฆ ทำให้มืด ปกคลุมด้วยเมฆ ปุยเมฆ มีเมฆมาก ละอองหมอก สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน อัมพุท เกิดปัญหา เมฆ เมฆหมอก เมฆา เมฆินทร์ เมฆี ไอหมอก ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย ทะเลทราย บริเวณแห้งแล้ง ปล่อยวาง พื้นที่แห้งแล้ง ละวาง เกี่ยวกับทะเลทราย การจับปลา การทำประมง ที่นุ่มและเบา ที่มีขนปุกปุย ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม นุ่มฟ่าม ปุกปุย ปุย ฟุ ฟุฟะ หินแกรนิต แกรนิต การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การไต่เขา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไต่เขา ปากทางเข้า ใส่เข้าไป กระสวน ต้นแบบ ระบับ ระบิ ระบิล วางแบบ เป็นแบบ แบบตัวอย่าง แบบสำหรับก่อสร้าง แบบเสื้อ ตรอง ตริตรอง ตรึกตรอง สะท้อน สะท้อนกลับ สะท้อนแสง สะท้อนให้เห็น ส่องกลับ ส่อให้เห็น เด้งกลับ ชลาธาร ชลาศัย ที่เก็บสะสม บ่อ บ่อเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ การโยก ดนตรีร็อค ทำให้ตกใจ ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี หิน โขดหิน โล้ ไกว ไศล ซึ่งแล่นเรือ วิธีการเดินเรือ เกี่ยวกับการเดินเรือ เงา เงามืด แรเงา แลเงา จุ้ม ชัน ซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที ลาดชัน สูงชัน คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ความส่องสว่างของเพชรพลอย ชล ทำให้เปียก ทึก ธาตุน้ำ น้ำ น้ำท่า ผืนน้ำ รด รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ศิรา อัมพุ อาปะ อาสิญจ์ อาโป อุทก เกี่ยวกับน้ำ แผ่นน้ำ โอก นกน้ำ