ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 259699295

ATHENS, GREECE - JANUARY 31, 2015:Greece's Finance Minister Yanis Varoufakis during a joint press conference with Finance Minister and Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem in Athens. - ภาพ

หน่วยเงินตรายุโรป การคลัง การจัดการเงิน การเงิน จัดหางบประมาณให้ จัดหาเงินทุนให้ ไฟแนนซ์ กรีก กรีซ ประเทศกรีก ประเทศกรีซ กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน กระบวนการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การสื่อสาร การส่งต่อ คมนาคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด งานติดต่อ วิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร คอมมิวนิสต์ สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ ที่ประชุม ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง ช่วงวิกฤต ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน ภาวะวิกฤติ มรสุม วิกฤตการณ์ วิกฤติ วิกฤติการณ์ อุปสรรค การเป็นหนี้ ความมีหนี้ จำนวนหนี้สิน บัญชี ภาวะที่เป็นหนี้ ภาวะลูกหนี้ หนี้ หนี้สิน การปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย ระบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ลัทธิประชาธิปไตย วิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐวิทยา เศรษฐศาสตร์ ที่ประหยัดกว่า ที่ราคาถูกกว่า สภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ทวีปยุโรป ยุโรป ชาวยุโรป ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป เกี่ยวกับยุโรป เกี่ยวกัสหภาพยุโรป ของสีผิวหรือสีผม ขาว งานประกวดสินค้าด้านการเกษตร งานออกร้านขายสินค้า งานแสดงสินค้าทางอุตสาหกรรม ตรงเป้าหมาย ถูกต้องตามกฎ พอดีพอร้าย มากพอประมาณ มีมารยาท สีขาวซีด สีอ่อน อย่างเที่ยงธรรม เกี่ยวกับทัศนวิสัยที่ดี ไม่มีจุดด่างพร้อย ไม่มีตำหนิ ไม่มีพายุ ไม่มีอคติ ทางการเงิน เกี่ยวกับการคลัง คณะผู้ปกครอง รัฐบาล คนกรีก ชาวกรีก ภาษากรีก เกี่ยวกับกรีก นานาชาติ นานาประเทศ ระดับนานาชาติ ระหว่างชาติ ระหว่างประเทศ สากล องค์กรระหว่างประเทศ อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ ช้างเท้าหน้า ตัวนำ ตัวยืน ตัวสำคัญ ธิบดี ประมุข ผู้นำ ผู้นำประเทศ ผู้นำฝูง ผู้อยู่เหนือ ผู้อาวุโส ผู้เป็นใหญ่ ผู้ใหญ่ หัวหน้า เท้าหน้า โจก โมกข์ ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำ ตำแหน่งผู้นำ ผู้นำของกลุ่ม ภาวะผู้นำ กลุ่มผู้ซื้อ ความต้องการสินค้า จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย ตลาด ตลาดเป้าหมาย ท้องตลาด ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ราคาแลกเปลี่ยน วางตลาด สถานที่ขายของ สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า ออกขาย คอยดูแล ดูแล ทำหน้าที่เป็นพระ นักการฑูต ปฏิบัติ ปรนนิบัติรับใช้ รมต รมว รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ อัครราชทูต เจ้ากระทรวง เสนาบดี ข่าว ข่าวคราว รายการข่าว ทางการเมือง เกี่ยวกับการปกครอง เกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับพรรคการเมือง เกี่ยวกับพลเมือง เกี่ยวกับรัฐ เกี่ยวกับรัฐบาล นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ผู้เล่นการเมือง ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง การเสนอ สิ่งที่นำเสนอ นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี กด กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง กดปุ่ม การกด การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร การเคลื่อนไหวของฝูงชน คลึง ความแออัดของฝูงชน คั้นน้ำผลไม้ บีบรัด บีบอัด บีบอัดให้เล็กลง ยัดเยียด รีด รีดให้เรียบ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ หีบ เกณฑ์เข้าเป็นทหาร เครื่องบีบอัด เค้น เค้นคอ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ เยียดยัด โรงพิมพ์ ชั้นหนึ่ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ดีที่สุด ดียอด ดีเยี่ยม ดีเลิศ ที่ดีที่สุด ที่ดีเลิศ ที่มาลำดับแรก ที่สำคัญที่สุด ที่เป็นจำนวนเฉพาะ ลงพื้น เตรียมพร้อมไว้ ใส่ดินระเบิด คนหัวรุนแรง ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งแผ่ไปทั่ว ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ถึงรากถึงโคน หัวรุนแรง โดยรากฐาน การช่วยชีวิต กู้ภัย บรรเทาทุกข์ การร่วมประชุม ภาคการศึกษา ระยะการประชุม วาระประชุม สมัย สมัยประชุม เวลาในการประชุม นักสังคมนิยม สังคมนิยม พิดทูล พูดจา ลั่นคำ ลั่นปาก ลั่นวาจา วิสาสะ ส่งภาษา อื้น เว้า เอิ้น การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ การค้าขาย การแลกเปลี่ยน ค้า ค้าขาย ซื้อขาย ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำการค้า ทำการตกลงซื้อขาย ทำมาค้าขาย นำของเก่าไปแลก ประกอบการค้า พณิชย์ วาณิชย์ เขตการค้า แลกเปลี่ยน ผู้ชนะ ผู้ชนะการแข่งกีฬา ผู้ชนะกีฬา ผู้มีชัย แชมป์ บริเวณ เขตเวลา เนื้อที่ แถบ โซน