หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 517794640

Asian woman trying to sleep, when alarm clock ringing. - ภาพ

ขี้เกียจ ขี้เกียจมาก คร้าน สันหลังยาว หลังยาว เกียจคร้าน เนือย กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ตีหรือชก นาฬิกา การง่วงซึม การนอนหลับ การหลับ ง่วงซึม นอน นอนหลับ นิทรา บรรทม หลับ หลับนอน หลับใหล หลับไหล เคล้ง ไม่กระฉับกระเฉง ไสยาสน์ การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง ตื่นตัว ตื่นนอน ทำให้ตื่นตัว ทำให้รับรู้ ปลุกให้ตื่น ผลกระทบที่ตามมา ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี การมีเพศสัมพันธ์ ชั้นหิน ฐานของถนนหรือรางรถไฟ ทำให้เป็นชั้น ที่สำหรับนอน ฝังลงไป พระแท่นบรรทม พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่ มัญจก มัญจกะ มัญจา ร่องสวน เตียง เตียงนอน แนวหิน แปลงที่ดิน ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มลาน ระทด ระทวย รันทด หม่นหมอง ห่อเหี่ยวใจ เศร้า เศร้าสร้อย โศก การงีบหลับ ช้ากว่าเวลาจริง ซึ่งลังเล ด้วยความเร็วต่ำ ที่ใช้เวลานาน ที่ใช้เวลามาก ยืดยาด อย่างช้า อืด เฉื่อย ซึ่งยังไม่หลับ ปลุก กระดิ่งของนาฬิกาปลุก ตกใจ ตระหนก ตระหนกตกใจ ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ตื่นเต้นตกใจ ทำให้กลัว สัญญาณภัย สัญญาณเตือนภัย หวาด กระด้าง ดาน ตรากตรำ ที่ต้องใช้ความพยายามมาก ยาก หนัก หิน อย่างทรหด อย่างใช้ความพยายามมาก เกือบไม่รอด เต็มไปด้วยปัญหา เทวศ แกน แข็ง แข็งๆ แทบเป็นแทบตาย โดยแรง โดยใช้สมาธิ ไร้เมตตา กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี ห้องนอน ผ้าผวย ผ้าห่ม สิ่งที่ปกคลุม เป็นทุกข์เป็นร้อน ที่สับสน ฟั่นเฝือ ยุ่ง ยุ่งเหยิง วุ่นวาย อลวน เฝือ ความฝัน คิดฝัน จิตนาการ นิมิต ฝัน ฝันใฝ่ ใฝ่ฝัน น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า หน้าบูดหน้าบึ้ง หน้ามุ่ย หน้าหงิก หน้าหงิกหน้างอ การติดยาเสพย์ติด นิสัย สิ่งที่ทำเป็นประจำ อุปนิสัย กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก กระวีกระวาด รีบ รีบร้อน รีบเร่ง รุดเร่ง ลุกลน ลุกลี้ลุกลน เครื่องร้อน เร่งร้อน แจ้น กระแสประสาท อิมพัลซ์ ช้า ช้ากว่าปกติ ดึก ที่เพิ่งเสียชีวิต ล่า สาย เลยกำหนด เลยเวลา ไม่ทันเวลา ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุจี รุม รุมๆ รูจี ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด กล่าวเท็จ การตั้งอยู่ การพูดปด การพูดเท็จ การพูดโกหก การวาง การวางอยู่ การโกหก กุ ขี้จุ๊ ขี้ปด ขี้ปดมดเท็จ คำกล่าวเท็จ คำปด คำพูดไม่จริง คำเท็จ คำโกหก จอดอยู่ ตอหลดตอแหล ตั้งอยู่ ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์ ถูกฝังอยู่ ทอดตัว ปด ปดโป้ ปั้นน้ำเป็นตัว พกลม พูดปด พูดเท็จ พูดโกหก พูดไม่จริง มดเท็จ มารษา มุสา มุสาวาท ยกเมฆ ยังคงอยู่ ลงนอน หลอก หลอกหลวง เท็จ เอน เอนลง โกหก โกหกตอแหล โกหกพกลม โป้ปด โป้ปดมดเท็จ ได้รับผลโดยการโกหก ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า ตอนเช้า ยามเช้า ระยะแรกเริ่ม รุ่งเช้า รุ่งแจ้ง อรุณรุ่ง เกี่ยวกับเวลาเช้า เช้า เวลาเช้า ทำเป็นหมอนรอง พระเขนย หนุน หนุนหมอน หมอน เขนย งดงาม งาม จิ้มลิ้ม พริ้งพราย พริ้งเพรา พริ้มเพรา พิไล มโนหร สวย สะสวย อย่างพอควร เก๋ เพา โก้เก๋ ไฉไล การคลายอารมณ์ การคลายเครียด การผ่อนคลาย การพักผ่อน กิจวัตร กิจวัตรประจำ งานประจำ งานหลัก หน้าที่ประจำ กำหนดการ กำหนดรายการ ตาราง ทำกำหนดการ ทำตารางเวลา กามสมังคี ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก ซึ่งหมกมุ่นในเรื่องทางโลก กระแสง กระแสเสียง ซึ่งอยู่ในสภาพดี ซึ่งไม่บุบสลาย ตรวจฟัง ทำให้เกิดเสียง ที่ไม่เสียหาย ระยะที่ได้ยินได้ วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง หยั่ง ้เกิดเสียง การเน้นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทำให้ตึงเครียด ออกเสียงหนัก เน้นหนัก เน้นเสียงหนัก เสียงหนักเบา เสียงเน้น ความเก๋ไก๋ ทำให้เป็นรูปแบบ ท่าทาง ลีลา สไตล์ แนว ข้อความสั้นๆ ตัวบท ตำรับ ต้นฉบับเดิม ถ้อยคำเดิม มาตรา หัวข้อสำคัญ เนื้อเพลง การลงโทษจำคุก กาล กาลเวลา กำหนดเวลา ครั้ง ครั้งครา ครา คราว งวด จังหวะของดนตรี ช่วงชีวิตของบุคคล ช่วงเวลา ตา ที ภาย ยาม วาระ สมัย หน เที่ยว เพรา เพลา เวลา เวลาที่ทำงาน โอกาส กะปลกกะเปลี้ย ท้อแท้ มืออ่อนตีนอ่อน ย่อย่น สิ้นหวัง หมดกำลัง หมดหวัง หมดแรง อิดโรย อ่อนเปลี้ย อ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อย ไม่มีแรง ซึ่งเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ กระทำการ การงาน การทำงาน กิจการงาน ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งานการ ชิ้นงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน ดำเนินกิจการ ทำ ทำการ ทำการทำงาน ทำงาน ทำงานทำการ ทำงานได้ ทำให้ทำงานได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ทำให้ใช้การได้ บริหาร ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ประกอบการงาน ภารกิจ หน้าที่ อาชีพ เดิน เป็นผลสำเร็จ เวลางาน แรงงาน